+

Konferencja SITP „Ewakuacja osób z niepełnosprawnościami” 7-8 kwietnia 2022

Data rozpoczęcia szkolenia: 7 kwietnia 2022

PROGRAM RAMOWY KONFERENCJI „Ewakuacja osób z niepełnosprawnościami” 7-8 kwietnia 2022, Hotel Novotel Wrocław City

Dzień 1 – Problematyka dot. użytkowania i zarządzania nieruchomościami
 Krzysztof Zając, SITP Oddział Małopolski / Politechnika Poznańska – Ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami – wpływ parametrów jakościowych krzeseł i materacy ewakuacyjnych na możliwość ich użycia oraz skuteczność ewakuacji.
 Patryk Topolski, KM PSP Warszawa – Aspekty działań operacyjnych PSP związane z ewakuowaniem osób z niepełnosprawnościami.
 Maciej Augustyniak, Paulina Tota-Stawarczyk, Fundacja Polska bez Barier – Rodzaje niepełnosprawności i ich wpływ na możliwość ewakuacji.
 Robert Warchalewski, Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących we Wrocławiu – Problemy ewakuacji osób w zespole szkolnym dla dzieci niewidomych – Studium przypadku.
 Dariusz Szrejder, Biuro Wrocław Bez Barier, Urząd Miasta Wrocławia – Zapewnienie możliwości ewakuacji osób z niepełnosprawnościami z obiektów zarządzanych i nadzorowanych przez Urząd Miejski we Wrocławiu.
 Robert Piec, Barbara Szykuła-Piec, SGSP w Warszawie – Ewakuacja osób z zaburzeniami psychicznymi – ewakuacja próbna Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego – Studium przypadku.
 Marek Parol, SITP Oddział w Łodzi, Edukacja przeciwpożarowa dzieci niesłyszących – film „Uwaga pożar”.
 Maciej Sydor, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Jakość ewakuacji osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dzień 2 – Problematyka dot. projektowania obiektów
 Rafał Wąsek, KM PSP we Wrocławiu i Rafał Lik, KW PSP we Wrocławiu – Wymagania obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej obiektów przeznaczonych przede wszystkim dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się.
 Kamil Kowalski, Fundacja Integracja – Uwarunkowania prawne w zakresie dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami.
 Marcin Cisek, Jakub Okólski, SIBP – Możliwość wykorzystania wind do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.
 Andrzej Migas, SITP Oddział Małopolski / Politechnika Poznańska – Ergonomiczne aspekty ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami w trakcie działań ratowniczo-gaśniczych z uwzględnieniem krzeseł ewakuacyjnych, materacy oraz mat ratowniczych.
 Goście zagraniczni (3-4 osoby forma on-line) – Wymagania w innych krajach europejskich dotyczące zapewnienia możliwości ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.
 Janusz Paliszek, SITP Oddz. Dolnośląski – Rozwiązania budowalne i instalacyjne wpływające na bezpieczeństwo osób oczekujących w budynku na uratowanie lub ewakuację.
 Monika Hyjek, Stowarzyszenie NIZO – Wydłużenie dostępnego czasu ewakuacji poprzez rozwiązania biernej ochrony przeciwpożarowej.