+

„Inwestycje w obiektach zabytkowych”

Data rozpoczęcia szkolenia: 4 września 2018

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

i

Wojewódzki Konserwator Zabytków

zapraszają na spotkanie

„ Inwestycje w obiektach zabytkowych”,

 

które odbędzie się w Grudziądzu w dniu 4 września 2018r o godz. 14:00, w budynku Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Curie Skłodowskiej 5-7, sala 220 – 2 piętro.

 

Spotkanie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom członków izby, realizujących inwestycje w obiektach historycznych oraz na obszarach zabytkowych w zakresie ich projektowania i nadzorowania prowadzonych prac remontowych. Chcemy być ogniwem pomiędzy projektantem, kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru inwestorskiego (reprezentującymi inwestora, właściciela nieruchomości zabytkowej), a służbami odpowiedzialnymi za obiekty zabytkowe.

Naszym celem jest wypracowanie takich instrumentów współpracy, które pozwolą ustalić najczęstsze przyczyny degradacji stanu technicznego obiektów zabytkowych i niwelację tych przyczyn.

W spotkaniu chcemy odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Jakie dokumenty i rozstrzygnięcia są niezbędne do rozpoczęcia robót budowlanych w obiektach zabytkowych:
  • wniosek o pozwolenie na budowę,
  • zgoda albo uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków/Miejskim Konserwatorem Zabytków,
  • pozwolenie na budowę,
  • elementy projektu budowlanego – szczególne wymagania dla obiektów zabytkowych,
  • dokumenty niezbędne do zgłoszenia robót budowlanych w obiektach zabytkowych,
  • zgłoszenie robót budowlanych – milcząca zgoda lub zaświadczenie,
  • nałożenie obowiązku pozwolenia na budowę,
  • dziennik budowy,
  • zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych,

 

Obowiązki uprawnionych uczestników procesu budowlanego: projektanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego,
Istotne i nieistotne odstąpienia od projektu budowlanego: projekt zamienny, zmiany w projekcie,
Jak przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego po zakończeniu robót budowlanych.
Zasady tworzenia gminnych i wojewódzkich ewidencji zabytków.
W spotkaniu chcemy również przedstawić problemy specyficzne dla Miasta Grudziądza dotyczące inwestycji w obiektach zabytkowych oraz postarać się znaleźć ich rozwiązanie.

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Okręgowej Izby

mgr inż. Renata Staszak

UWAGA!

PUNKT KONSULTACYJNY W GRUDZIĄDZU

UWAGA!!

Punkt Konsultacyjny w Grudziądzu wznawia swoją działalność przy ul. Kościelnej 10/3 (tel. 56 46 225 03).

Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek i środa w godzinach 10:00-14:00.

Dyżur członka Prezydium : środa 15:30 – 16:30.

 

ZAPRASZAMY

×