+

„Eksploatacja elektroenergetycznych linii kablowych na tle awarii z uwzględnieniem przyczyn tych awarii”- cz.II.

Data rozpoczęcia szkolenia: 15 stycznia 2019

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla członków KUP OIIB branży elektrycznej    

i   elektroenergetycznej na temat „Eksploatacja elektroenergetycznych linii kablowych na tle awarii z uwzględnieniem przyczyn tych awarii”- cz.II.

Szkolenie odbędzie się:

w  Bydgoszczy   – 15.01.2019 r. (wtorek), godz. 10 -14, sala  Eventowa   I piętro  w siedzibie KUP OIIB  ul. K. Gotowskiego  6.

Prowadzącym szkolenie będzie: dr inż. Adam Rynkowski         

Program szkolenia:

  1. Wpływ nierównomiernego pola elektrycznego na wyładowania w kablach, mufach i głowicach.
  2. Ocena pracy kabli w izolacji papierowo-olejowej.
  3. Przyczyny starzenia się kabli w izolacji z polietylenu sieciowanego w tym:

– wyładowania niezupełne i drzewienie z tytułu działania pola elektrycznego,

– wyładowania niezupełne i drzewienie z tytułu wilgoci,

– wpływ temperatury na trwałość izolacji polietylenowej.

  1. Pomiary prądu upływu w okresie eksploatacji linii kablowej – ich realność.

      

Serdecznie zapraszamy i prosimy o zgłaszanie uczestnictwa do Biura Izby na   nr tel. 52/ 366-70-50 lub 52/366-70-53,                    

lub na adres e-mail szkolenia@kup.piib.org.pl

 

                                                                                                     

 

 

 

 

UWAGA!

UWAGA!!! – ZMIANA W SYSTEMIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

INFORMACJA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

Po zarejestrowaniu do portalu PIIB, należy w portalu wybrać TERMIN (datę i godzinę)

złożenia kompletu dokumentów.

Osoby składające wniosek o egzamin poprawkowy (pisemny lub ustny) NIE MUSZĄ SIĘ REJESTROWAĆ.

×