+

UWAGA ZMIANA MIEJSCA SZKOLENIA !! „Dokumentacja geotechniczna i geologiczno-inżynierska w procesie inwestycyjnym. Aktualne wymagania prawne. Zmiany i komentarze”

Data rozpoczęcia szkolenia: 17 września 2019

Z UWAGI NA DUŻE ZAINTERESOWANIE SZKOLENIEM, MIEJSCE SZKOLENIA ZOSTAJE ZMIENIONE Z Sali Eventowej na SALĘ 202 w BDT NOT.

Termin szkolenia pozostaje bez zmian.

Serdecznie Zapraszamy!

 

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla członków Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na temat:

„Dokumentacja geotechniczna i geologiczno-inżynierska w procesie inwestycyjnym. Aktualne wymagania prawne. Zmiany i komentarze ”.

Swoją wiedzą i doświadczeniem podzieli się dr inż. Piotr Jermołowicz.

Szkolenie odbędzie się:

W dniu 17.09.2019 r. w godz. 13:00-18:00 w Bydgoszczy, Sala Eventowa, I piętro w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ul. K. Gotowskiego 6.

Szczegółowy program szkolenia :

 • obowiązki Inwestora i/lub projektanta,
 • planowanie badań podłoża,
 • etapy badań podłoża,
 • rozmieszczanie i głębokość punktów badawczych
 • kategorie geotechniczne,
 • kategorie metod pobierania prób gruntów,
 • badania polowe gruntów,
 • zakres badań i dokumentacji geotechnicznych dla obiektów budowlanych

 w świetle wymagań określonych w nowych przepisach wykonawczych,    a szczególnie :

  — Roz. Min. Transp., Bud. i Gosp. Morskiej w sprawie ustalania  geotechnicznych

      warunków posadawiania obiektów budowlanych z dnia 25.04.2012r.,

  — Ustawy „Prawo geologiczne i górnicze” ,

  — Rozp. Min. Środ. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznych i dokumentacji

      geologiczno-inżynierskich,

  — Rozp. dot. warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 

      i ich  usytuowanie,

  — normie EUROKOD 7-1 i -2,

 • ranga i znaczenie przywołania w Rozporządzeniu zapisów Eurokodu 7,
 • badania kategorii I ,
 • badania kategorii II : zakres badań, opis zakresu dokumentacji,
 • badania kategorii III : program badań, wykonywanie badań, zasady sporządzania

 dokumentacji,

 • opinia geotechniczna i projekt geotechniczny – podstawowe definicje,
 • zestawienie i omówienie koniecznych uprawnień do sporządzania poszczególnych

 dokumentacji,

 • ogólny podział posadowień w budownictwie,
 • zatwierdzanie dokumentacji przez organ,
 • ustalanie wartości wyprowadzonych, charakterystycznych i obliczeniowych – zasady,
 • 4 podstawowe wzory do obliczania stanów granicznych STR lub I st. gr. (wg PN-   81/B-03020 ),
 • geotechniczny odbiór podłoża gruntowego – procedury i zasady,
 • istotne zmiany w przepisach z komentarzem,
 • przykłady błędów najczęściej występujących w dokumentacjach geotechnicznych i

geologiczno-inżynierskich i ich możliwe konsekwencje,

 • przykłady wybranych sytuacji awaryjnych wynikających z błędnego rozpoznania podłoża.

 

Temat, który proponujemy dotyczy wszystkich branż i jest bardzo interesujący z uwagi na rangę problemu i częste zmiany w przepisach.

W czasie 5 godzin szkolenia przewidujemy  czas na pytania i dyskusję.

Do tego tematu będą przygotowane materiały szkoleniowe w formie opracowania   z załączonymi przykładami, tabelami i nomogramami w obj. ok. 120 str. do pobrania ze strony internetowej izby z „Biblioteki materiałów szkoleniowych”.

 

Serdecznie zapraszamy i prosimy o zgłaszanie uczestnictwa do Biura Izby na  nr tel. 52/ 366-70-50 lub 52/366-70-53, na adres e-mail szkolenia@kup.piib.org.pl

 

UWAGA!

UWAGA! BIURO KUP OIIB W DN. 14.08.2020 R. NIECZYNNE

Informujemy, że w dniu 14 sierpnia 2020 r. Biuro Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa będzie nieczynne.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy!

×