+

Biblioteka materiałów szkoleniowych

 

 

 

 

 

 

 

  • materiały „Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego z przewodami niepełnoizolowanymi” udostępniamy po przesłaniu prośby mailem z powodu za dużej wielkości pliku

UWAGA!

UWAGA!!! – ZMIANA W SYSTEMIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

INFORMACJA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

Po zarejestrowaniu do portalu PIIB, należy w portalu wybrać TERMIN (datę i godzinę)

złożenia kompletu dokumentów.

Osoby składające wniosek o egzamin poprawkowy (pisemny lub ustny) NIE MUSZĄ SIĘ REJESTROWAĆ.

×