+

Zespoły Problemowe

 

Składy Zespołów Problemowych Okręgowej Rady KUP OIIB na IV kadencję w latach 2018/2022

 

Zespół nr 1- d/s Ekonomicznych Rady Okręgowej

Kazimierz Chojnacki – Przewodniczący Zespołu
Zdzisław Brążkiewicz
Renata Staszak
Jacek Kołodziej
Józef Gramza

 

Zespół nr 2 – d/s Ustawicznego doskonalenia zawodowego

Adam Podhorecki – Przewodniczący Zespołu
Tomasz Wiese – sekretarz
Jacek Kamiński
Jadwiga Kaniewska
Włodzimierz Mroziński
Krzysztof Kiewel
Jacek Kołodziej
Wiesław Mancewicz
Paweł Piotrowiak
Renata Staszak

Zespół nr 3 – d/s Prawno-regulaminowych

Wojciech Bromirski – Przewodniczący Zespołu
Jacek Sieradzki
Marek Żółtowski
Roman Pastwa
Dariusz Morczyński

Zespół nr 4 – d/s samopomocy koleżeńskiej, ochrony interesów zawodowych członków Izby i opinii w sprawach indywidualnych

Włodzimierz Miklas – Przewodniczący Zespołu
Anna Józefowicz
Wojciech Klatecki
Dariusz Morczyński
Aurelia Buzalska

 

Zespół nr 5 – d/s Współpracy z uczelniami i konkursów organizowanych przez KUP OIIB

Marek Żółtowski – Przewodniczący Zespołu
Jadwiga Bizon- Górecka
Jerzy Prywiński
Justyna Sobczak – Piąstka
Renata Staszak

 

Zespół nr 6 – Rada Programowa informatora „AKTUALNOŚCI”

Włodzimierz Miklas – Przewodniczący Zespołu
Andrzej Myśliwiec
Kazimierz Chojnacki
Czesław Szczesik
Błażej Janiszewski
Justyna Sobaczak – Piąstka
Paweł Piotrowiak
Renata Staszak

 

Zespół nr 7 – ds. Współpracy z organizacjami i podmiotami zewnętrznymi

Adam Podhorecki – Przewodniczący Zespołu   
Renata Staszak
Justyna Sobczak-Piąstka
Paweł Piotrowiak
Andrzej Myśliwiec
Włodzimierz Miklas
Zenon Różycki
Wojciech Bromirski
Zdzisław Brążkiewicz
Dariusz Morczyński
Krzysztof Kiewel
Roman Pastwa
Józef Gramza