+

Terminarz posiedzeń

 

Prezydium Rady Okręgowej

28.01.2019

25.02.2019

25.03.2019

13.04.2019 XVIII Zjazd Okręgowy  KUP OIIB                  

 29.04.2019

27.05.2019

24.06.2019 (Inowrocław)

26.08.2019

30.09.2019

28.10.2019

25.11.2019

16.12.2019

Rady Okręgowej

25.02.2019

29.04.2019

24.06.2019 (Inowrocław)

26.08.2019

28.10.2019

16.12.2019

UWAGA!

UWAGA!!! – ZMIANA W SYSTEMIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

INFORMACJA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

Po zarejestrowaniu do portalu PIIB, należy w portalu wybrać TERMIN (datę i godzinę)

złożenia kompletu dokumentów.

×