+

Skład

 

Przewodniczący Rady Okręgowej

Renata Staszak

Prezydium

Adam Podhorecki- Z-ca Przewodniczącego
Marek Żółtowski– Z-ca Przewodniczącego
Wojciech Bromirski– Z-ca Przewodniczącego
Dariusz Morczyński– Z-ca Przewodniczącego
Włodzimierz Miklas– Z-ca Przewodniczącego
Kazimierz Chojnacki- Sekretarz
Jacek Kołodziej- Skarbnik

Członkowie

Jadwiga Bizon-Górecka
Zdzisław Brążkiewicz
Aurelia Buzalska
Józef Gramza
Anna Józefowicz
Krzysztof Kiewel
Wiesław Mancewicz
Włodzimierz Mroziński
Roman Pastwa
Paweł Piotrowiak
Jerzy Prywiński
Zenon Różycki
Jacek Sieradzki