+

Skład

 

Przewodniczący Rady Okręgowej

Renata Staszak

Prezydium

Adam Podhorecki- Z-ca Przewodniczącego
Marek Żółtowski– Z-ca Przewodniczącego
Wojciech Bromirski– Z-ca Przewodniczącego
Dariusz Morczyński– Z-ca Przewodniczącego
Włodzimierz Miklas– Z-ca Przewodniczącego
Kazimierz Chojnacki- Sekretarz
Jacek Kołodziej- Skarbnik

Członkowie

Jadwiga Bizon-Górecka
Zdzisław Brążkiewicz
Aurelia Buzalska
Józef Gramza
Anna Józefowicz
Krzysztof Kiewel
Wiesław Mancewicz
Włodzimierz Mroziński
Roman Pastwa
Paweł Piotrowiak
Jerzy Prywiński
Zenon Różycki
Jacek Sieradzki

UWAGA!

UWAGA!!! – ZMIANA W SYSTEMIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

INFORMACJA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

Po zarejestrowaniu do portalu PIIB, należy w portalu wybrać TERMIN (datę i godzinę)

złożenia kompletu dokumentów.

×