+

Uchwały Zjazdów Sprawozdawczych

UCHWAŁA NR 17/2019 XVIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO KUJAWSKO-POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA z dnia 13 kwietnia 2019 roku

w sprawie przyjętych wniosków   Na podstawie art.18 pkt. 8 ustawy z dnia 15.12.2000 roku  o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz.1725) 1 XVIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przyjmuje niżej wymienione wnioski, określając sposób ich realizacji: Wniosek nr 1 w sprawie opracowania przez PIIB […]

Czytaj dalej: artykuł UCHWAŁA NR 17/2019 XVIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO KUJAWSKO-POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA z dnia 13 kwietnia 2019 roku

UCHWAŁA NR 16/2019 XVIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO KUJAWSKO-POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA z dnia 13 kwietnia 2019 roku

w sprawie przyjęcia Apelu   Na podstawie art.18 pkt. 8 ustawy z dnia 15.12.2000 roku  o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz.1725) 1 XVIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przyjmuje Apel złożony przez Przewodniczącą Rady KUPOIIB i Przewodniczącego XVIII Zjazdu Sprawozdawczego w sprawie projektów ustaw […]

Czytaj dalej: artykuł UCHWAŁA NR 16/2019 XVIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO KUJAWSKO-POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA z dnia 13 kwietnia 2019 roku

UCHWAŁA NR 15/2019 XVIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO KUJAWSKO-POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA z dnia 13 kwietnia 2019 roku

w sprawie uchwalenia Budżetu KUP OIIB na 2019 rok   Na podstawie art.18 pkt. 2 ustawy z dnia 15.12.2000 roku  o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz.1725) 1 XVIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala Budżet Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na 2019 rok, zawarty […]

Czytaj dalej: artykuł UCHWAŁA NR 15/2019 XVIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO KUJAWSKO-POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA z dnia 13 kwietnia 2019 roku

UCHWAŁA NR 14/2019 XVIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO KUJAWSKO-POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA z dnia 13 kwietnia 2019 roku

w sprawie ustalenia kierunków działania Okręgowej Rady KUP OIIB  na 2019 rok   Na podstawie art.18 pkt. 2 ustawy z dnia 15.12.2000 roku  o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz.1725) 1 XVIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przyjmuje kierunki działania Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów […]

Czytaj dalej: artykuł UCHWAŁA NR 14/2019 XVIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO KUJAWSKO-POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA z dnia 13 kwietnia 2019 roku

UCHWAŁA NR 13/2019 XVIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO KUJAWSKO-POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA z dnia 13 kwietnia 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium dla Okręgowej Rady KUP OIIB   Na podstawie art.18 pkt. 2 ustawy z dnia 15.12.2000 roku  o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz.1725) 1 XVIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa udziela absolutorium Radzie Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Bydgoszczy za […]

Czytaj dalej: artykuł UCHWAŁA NR 13/2019 XVIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO KUJAWSKO-POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA z dnia 13 kwietnia 2019 roku

UCHWAŁA NR 12/2019 XVIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO KUJAWSKO-POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA z dnia 13 kwietnia 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Kujawsko Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2018   Na podstawie art.18 pkt. 2 ustawy z dnia 15.12.2000 roku  o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz.1725) 1 XVIII Okręgowy […]

Czytaj dalej: artykuł UCHWAŁA NR 12/2019 XVIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO KUJAWSKO-POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA z dnia 13 kwietnia 2019 roku

UCHWAŁA NR 11/2019 XVIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO KUJAWSKO-POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA z dnia 13 kwietnia 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia realizacji budżetu KUP OIIB za 2018 rok   Na podstawie art.18 pkt. 2 ustawy z dnia 15.12.2000 roku  o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz.1725) 1 XVIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa rozpatrzył i zatwierdza realizację budżetu Kujawsko – Pomorskiej Okręgowej Izby […]

Czytaj dalej: artykuł UCHWAŁA NR 11/2019 XVIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO KUJAWSKO-POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA z dnia 13 kwietnia 2019 roku

UCHWAŁA NR 10/2019 XVIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO KUJAWSKO-POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA z dnia 13 kwietnia 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok   Na podstawie art.18 pkt. 2 ustawy z dnia 15.12.2000 roku  o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz.1725) 1 XVIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa rozpatrzył i zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2018 rok. 2 Uchwała wchodzi w życie […]

Czytaj dalej: artykuł UCHWAŁA NR 10/2019 XVIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO KUJAWSKO-POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA z dnia 13 kwietnia 2019 roku

UCHWAŁA NR 9/2019 XVIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO KUJAWSKO-POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA z dnia 13 kwietnia 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady  Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2018   Na podstawie art.18 pkt 2 ustawy z dnia 15.12.2000 roku  o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz.1725) 1 XVIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa rozpatrzył i zatwierdza sprawozdanie z […]

Czytaj dalej: artykuł UCHWAŁA NR 9/2019 XVIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO KUJAWSKO-POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA z dnia 13 kwietnia 2019 roku

UCHWAŁA NR 8/2019 XVIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO KUJAWSKO-POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA z dnia 13 kwietnia 2019 roku

  w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków   Na podstawie art.18 pkt 8 ustawy z dnia 15.12.2000 roku  o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz.1725) oraz § 6 ust. 2 pkt.3  Regulaminu XVIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 XVIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Kujawsko-Pomorskiej […]

Czytaj dalej: artykuł UCHWAŁA NR 8/2019 XVIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO KUJAWSKO-POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA z dnia 13 kwietnia 2019 roku

UWAGA!

INFORMACJA O WZNOWIENIU DZIAŁALNOŚCI STACJONARNEJ BIURA KUPOIIB

Szanowni Państwo!

Informujemy, że z dniem 05.05.2020 r. Biuro KUPOIIB wznawia przyjmowanie interesantów w siedzibie Biura.

Z uwagi na obecną sytuację prosimy o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa, tj.

–  przyjmowanie interesantów odbywa się na parterze w sekretariacie

–  należy zachować 2 metrową odległość

– obowiązuje nakaz noszenia maseczek i rękawiczek

    (w korytarzu znajduje się płyn dezynfekujący)

–  pisma i wnioski należy składać do skrzynki znajdującej się w korytarzu Biura.

 

 

×