+

Uchwały Prezydium Rady Okręgowej

UCHWAŁA NR 2/2/2019 PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY KUJAWSKO-POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA z dnia 27.05.2019 roku

  w sprawie powołania składu Kapituły konkursu na rozstrzygnięcie konkursu „PRYMUS BUDOWNICTWA” Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 2019 roku  UCHWAŁA NR 2.2.19 prymus

Czytaj dalej: artykuł UCHWAŁA NR 2/2/2019 PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY KUJAWSKO-POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA z dnia 27.05.2019 roku

UCHWAŁA NR  1/1/2019 PREZYDIUM  OKRĘGOWEJ  RADY KUJAWSKO-POMORSKIEJ  IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA z dnia 06.02.2019 r.

UCHWAŁA NR  1/1/2019 PREZYDIUM  OKRĘGOWEJ  RADY KUJAWSKO-POMORSKIEJ  IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA z dnia 06.02.2019 r.  w sprawie rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie podmiotów zewnętrznych z budżetu KUP OIIB Na podstawie art. 8 pkt 9 ustawy z dnia 15.12.2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1725 ) oraz § […]

Czytaj dalej: artykuł UCHWAŁA NR  1/1/2019 PREZYDIUM  OKRĘGOWEJ  RADY KUJAWSKO-POMORSKIEJ  IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA z dnia 06.02.2019 r.

UCHWAŁA NR 11/47/2017 PREZYDIUM KUJAWSKO-POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA z dnia 18.12.2017 roku

2017-12-20 UCHWAŁA NR  11/47/2017   PREZYDIUM KUJAWSKO-POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA z dnia 18.12.2017 roku                    w sprawie rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie podmiotu zewnętrznego z budżetu KUP OIIB i współudziału KUP OIIB w OWT   Na podstawie art. 8 pkt 9 ustawy z dnia 15.12.2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa ( tekst jednolity  […]

Czytaj dalej: artykuł UCHWAŁA NR 11/47/2017 PREZYDIUM KUJAWSKO-POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA z dnia 18.12.2017 roku

UCHWAŁA NR 10/46/2017 PREZYDIUM KUJAWSKO-POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA z dnia 27.11.2017 roku

2017-12-19 UCHWAŁA NR  10/46/2017   PREZYDIUM KUJAWSKO-POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA z dnia 27.11.2017 roku                     w sprawie rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie podmiotu zewnętrznego z budżetu KUP OIIB   Na podstawie art. 8 pkt 9 ustawy z dnia 15.12.2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa ( tekst jednolity  Dz. U. z 2016 roku, poz. […]

Czytaj dalej: artykuł UCHWAŁA NR 10/46/2017 PREZYDIUM KUJAWSKO-POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA z dnia 27.11.2017 roku

UCHWAŁA NR 9/45/2017 PREZYDIUM RADY KUJAWSKO – POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W BYDGOSZCZY z dnia 27.11.2017 roku

2017-12-19 UCHWAŁA  NR  9/45/2017 PREZYDIUM RADY KUJAWSKO – POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W BYDGOSZCZY z dnia 27.11.2017 roku w sprawie rozpatrzenia wniosków o pomoc materialną z KUP OIIB w Bydgoszczy   Na podstawie art. 8 ust. 12 Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U.  z 2016 […]

Czytaj dalej: artykuł UCHWAŁA NR 9/45/2017 PREZYDIUM RADY KUJAWSKO – POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W BYDGOSZCZY z dnia 27.11.2017 roku

UCHWAŁA NR 8/44/2017 PREZYDIUM RADY KUJAWSKO – POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W BYDGOSZCZY z dnia 30.10.2017 roku

2017-12-19 UCHWAŁA  NR  8/44/2017 PREZYDIUM RADY KUJAWSKO – POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W BYDGOSZCZY z dnia 30.10.2017 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku o pomoc materialną z KUP OIIB w Bydgoszczy   Na podstawie art. 8 ust. 12 Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U.  z 2016 […]

Czytaj dalej: artykuł UCHWAŁA NR 8/44/2017 PREZYDIUM RADY KUJAWSKO – POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W BYDGOSZCZY z dnia 30.10.2017 roku

UCHWAŁA NR 7/43/17 PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA z dnia 25.09.2017 roku

2017-12-19 UCHWAŁA NR  7/43/17 PREZYDIUM  OKRĘGOWEJ  RADY KUJAWSKO-POMORSKIEJ  IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA z dnia 25.09.2017 roku w sprawie korekty Uchwały Prezydium nr 5/41/17 z dn. 26.06.2017 r. dotyczącej finansowania organizowanych przez KUP OIIB spotkań z okazji „Dnia budowlanych” w 2017 roku w poszczególnych obwodach regionu   Na podstawie art.8 pkt 9, art. 19 ust. 1 pkt […]

Czytaj dalej: artykuł UCHWAŁA NR 7/43/17 PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA z dnia 25.09.2017 roku

UCHWAŁA NR 6/42/17 PREZYDIUM KUJAWSKO-POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W BYDGOSZCZY z dnia 25.09.2017 roku

2017-12-19 UCHWAŁA  NR   6 / 42 / 17 PREZYDIUM  KUJAWSKO-POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA  W  BYDGOSZCZY z  dnia  25.09.2017 roku w sprawie przyjęcia propozycji zakresu świadczeń i wysokości składki Polisy Ubezpieczeniowej NNW Grupowego członków KUP OIIB przedstawionej przez ubezpieczyciela STU Ergo Hestia S.A.na następny okres ubezpieczeniowy od dnia 1.10.2017 roku do 30.09.2018 roku.   Na podstawie art.21 […]

Czytaj dalej: artykuł UCHWAŁA NR 6/42/17 PREZYDIUM KUJAWSKO-POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W BYDGOSZCZY z dnia 25.09.2017 roku

UCHWAŁA NR 5/41/17 PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA z dnia 26.06.2017 roku

2017-12-19 UCHWAŁA NR  5/41/17 PREZYDIUM  OKRĘGOWEJ  RADY KUJAWSKO-POMORSKIEJ  IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA z dnia 26.06.2017 roku                     w sprawie finansowania organizowanych przez KUP OIIB spotkań z okazji „Dnia budowlanych” w 2017 roku w poszczególnych obwodach regionu   Na podstawie art.8 pkt 9, art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15.12.2000 roku o samorządach zawodowych […]

Czytaj dalej: artykuł UCHWAŁA NR 5/41/17 PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA z dnia 26.06.2017 roku

UWAGA!

INFORMACJA O WZNOWIENIU DZIAŁALNOŚCI STACJONARNEJ BIURA KUPOIIB

Szanowni Państwo!

Informujemy, że z dniem 05.05.2020 r. Biuro KUPOIIB wznawia przyjmowanie interesantów w siedzibie Biura.

Z uwagi na obecną sytuację prosimy o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa, tj.

–  przyjmowanie interesantów odbywa się na parterze w sekretariacie

–  należy zachować 2 metrową odległość

– obowiązuje nakaz noszenia maseczek i rękawiczek

    (w korytarzu znajduje się płyn dezynfekujący)

–  pisma i wnioski należy składać do skrzynki znajdującej się w korytarzu Biura.

 

 

×