+

Oferty pracy

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 55/20 Agencja Mienia Wojskowego ogłasza nabór na stanowisko Starszy Specjalista (uprawnienia budowlane) w Dziale ds. Inwestycji i Remontów Oddział Regionalny w Bydgoszczy

  Główne obowiązki:ogloszenie_55_Izba (1) realizowanie zadań z zakresu zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych żołnierzy zawodowych poprzez realizację inwestycji mieszkaniowych oraz zadań remontowych, przygotowywanie formalno-prawne i projektowe zadań w zakresie inwestycji, remontów i utrzymania technicznego budynków, lokali oraz infrastruktury technicznej będących w zasobie Oddziału, nadzorowanie i rozliczanie realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych, koordynowanie i realizowanie zadań z zakresu spraw związanych z bieżącym utrzymaniem […]

Czytaj dalej: artykuł OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 55/20 Agencja Mienia Wojskowego ogłasza nabór na stanowisko Starszy Specjalista (uprawnienia budowlane) w Dziale ds. Inwestycji i Remontów Oddział Regionalny w Bydgoszczy

Oferty pracy na stanowisko kierownika budowy oraz inżyniera budowy w firmie SIMA Consulting

Oferta pracy na kierownika budowy – w firmie SIMA Consulting Kierownik budowy Osoby zainteresowane zapraszamy do aplikowania poprzez formularz https://simaconsulting.elevato.net/pl/kierownik-budowy,j,28928   Oferta pracy na inżyniera budowy – w firmie SIMA Consulting Inżynier Budowy Osoby zainteresowane zapraszamy do aplikowania poprzez formularz https://simaconsulting.elevato.net/pl/kierownik-budowy,j,28928  

Czytaj dalej: artykuł Oferty pracy na stanowisko kierownika budowy oraz inżyniera budowy w firmie SIMA Consulting

GENERALNY DYREKTOR DRÓG KRAJOWYCH i AUTOSTRAD ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy

Miejsce wykonywania pracy: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy ul.Fordońska 6 85-085 Bydgoszcz Główne obowiązki na stanowisku pracy: Wykonywanie zadań zarządcy dróg określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zmianami) w zakresie powierzonym przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych […]

Czytaj dalej: artykuł GENERALNY DYREKTOR DRÓG KRAJOWYCH i AUTOSTRAD ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy

UWAGA!

INFORMACJA O WZNOWIENIU DZIAŁALNOŚCI STACJONARNEJ BIURA KUPOIIB

Szanowni Państwo!

Informujemy, że z dniem 05.05.2020 r. Biuro KUPOIIB wznawia przyjmowanie interesantów w siedzibie Biura.

Z uwagi na obecną sytuację prosimy o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa, tj.

–  przyjmowanie interesantów odbywa się na parterze w sekretariacie

–  należy zachować 2 metrową odległość

– obowiązuje nakaz noszenia maseczek i rękawiczek

    (w korytarzu znajduje się płyn dezynfekujący)

–  pisma i wnioski należy składać do skrzynki znajdującej się w korytarzu Biura.

 

 

×