+

Zawieszenie i skreślenie

ZAWIESZENIE CZŁONKA LUB SKREŚLENIE Z LISTY CZŁONKÓW

Informujemy, że zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późniejszymi zmianami) wnioski o zawieszenie w prawach członka lub skreślenie z listy członków mogą być wnoszone:

  • pisemnie,

  • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej.

Wniosek o wznowienie członkostwa

Wniosek o skreślenie lub zawieszenie

Regulamin postępowania przy ustaniu, zawieszaniu i wznawianiu członkostwa w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa – regulamin_zaw_wzn