+

Zaświadczenia elektroniczne

Szanowni członkowie KUP OIIB.

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje, że wszystkie zaświadczenia o przynależności do izby od 1 kwietnia 2019r. wydawane będą wyłącznie w wersji elektronicznej.

Każda składka członkowska wniesiona na okresy przynależności do samorządu począwszy od 1 kwietnia 2019r., spowoduje wystawienie zaświadczenia w wersji elektronicznej w formie pliku PDF za pomocą serwisu  internetowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Dostęp do zaświadczeń o przynależności do Izby jest możliwy po zalogowaniu i aktywacji konta na stronie internetowej www.piib.org.pl na podstawie loginu i hasła aktywacyjnego. W celu uzyskania hasła aktywacyjnego, prosimy o kontakt z biurem Izby.

Aktywacja konta, oprócz podania dostarczonego hasła tymczasowego, wymaga weryfikacji na podstawie numeru PESEL oraz podania adresu e-mail członka. Po zalogowaniu się do wewnętrznego portalu, członek PIIB uzyska dostęp do zaświadczeń, które będzie mógł zapisać na dysku twardym swojego komputera lub na elektronicznym nośniku danych.

Zaświadczenia o członkostwie w formie elektronicznej mają postać pliku PDF i są opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem cyfrowym przewodniczącego okręgowej izby. Fakt podpisania dokumentu symbolizuje ikonka podpisu elektroniczengo w lewym dolnym rogu zaświadczenia.

Ponadto Portal PIIB to dostęp dla każdego członka PIIB do Biblioteki norm PKN, E-learningu, Serwisu Budowlanego, Serwisu BHP, Prawa ochrony środowiska.

Członków, którzy nie mają możliwości skorzystania z bezpośredniego dostępu do zaświadczeń elektronicznych, prosimy o zgłoszenie tego faktu do biura Izby.

Zaświadczenia elektroniczne w wersji wydrukowanej, zostaną przygotowane do wysyłki listownej lub odbioru osobistego.

 

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji.

 

sekretariat (52)3667051

dział członkowski (52)3667057

UWAGA!

Biuro Izby zamknięte dla interesantów od 14 października 2020 r.

Szanowni Państwo, Członkowie KUP OIIB,

w związku z zaistniałą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w trosce o Państwa oraz pracowników zdrowie i bezpieczeństwo informujemy, że od 14 października 2020 r do odwołania BIURO KUP OIIB w Bydgoszczy i w punktach konsultacyjnych będą zamknięte dla interesantów do odwołania.

Większość spraw można załatwić drogą elektroniczną lub telefonicznie:

Sekretariat Biura KUPOIIB
tel. 52 366 70 50 (centrala) , 52 366 70 51  , tel. kom 518 310 572 , e-mail: kup@piib.org.pl

Dział Członkowski
Numer wewnętrzny: 57, tel. bezpośredni:  52 366 70 57, tel. kom. 501 393 166

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
Numer wewnętrzny: 52, tel. bezpośredni 52 366 70 52, tel.kom 502 347 432

W sprawach nagłych prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia wizyty w Biurze KUPOIIB. Przy wejściu do Biura Izby, po lewej stronie znajduje się dzwonek. W czasie spotkania przyjmowana osoba ma obowiązek posiadać maskę zasłaniającą twarz lub przyłbicę. Po wejściu na teren biura KUPOIIB należy zdezynfekować dłonie przy użyciu środków czystości udostępnionych przez KUPOIIB.

Przedmiotowa sytuacja jest rozwojowa dlatego też dalsze nasze reakcje będą adekwatne do bieżących komunikatów podawanych przez Rząd i odpowiednie instytucje państwowe oraz służby sanitarne.

 

×