+

Zaświadczenia elektroniczne

Szanowni członkowie KUP OIIB.

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje, że wszystkie zaświadczenia o przynależności do izby od 1 kwietnia 2019r. wydawane będą wyłącznie w wersji elektronicznej.

Każda składka członkowska wniesiona na okresy przynależności do samorządu począwszy od 1 kwietnia 2019r., spowoduje wystawienie zaświadczenia w wersji elektronicznej w formie pliku PDF za pomocą serwisu  internetowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Dostęp do zaświadczeń o przynależności do Izby jest możliwy po zalogowaniu i aktywacji konta na stronie internetowej www.piib.org.pl na podstawie loginu i hasła aktywacyjnego. W celu uzyskania hasła aktywacyjnego, prosimy o kontakt z biurem Izby.

Aktywacja konta, oprócz podania dostarczonego hasła tymczasowego, wymaga weryfikacji na podstawie numeru PESEL oraz podania adresu e-mail członka. Po zalogowaniu się do wewnętrznego portalu, członek PIIB uzyska dostęp do zaświadczeń, które będzie mógł zapisać na dysku twardym swojego komputera lub na elektronicznym nośniku danych.

Zaświadczenia o członkostwie w formie elektronicznej mają postać pliku PDF i są opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem cyfrowym przewodniczącego okręgowej izby. Fakt podpisania dokumentu symbolizuje ikonka podpisu elektroniczengo w lewym dolnym rogu zaświadczenia.

Ponadto Portal PIIB to dostęp dla każdego członka PIIB do Biblioteki norm PKN, E-learningu, Serwisu Budowlanego, Serwisu BHP, Prawa ochrony środowiska.

Członków, którzy nie mają możliwości skorzystania z bezpośredniego dostępu do zaświadczeń elektronicznych, prosimy o zgłoszenie tego faktu do biura Izby.

Zaświadczenia elektroniczne w wersji wydrukowanej, zostaną przygotowane do wysyłki listownej lub odbioru osobistego.

 

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji.

 

sekretariat (52)3667051

dział członkowski (52)3667057