+

Zaświadczenia elektroniczne

Szanowni członkowie KUP OIIB.

 

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje, że wszystkie zaświadczenia o przynależności do izby od 1 kwietnia 2019r. wydawane będą wyłącznie w wersji elektronicznej.

 

Każda składka członkowska wniesiona na okresy przynależności do samorządu począwszy od 1 kwietnia 2019r., spowoduje wystawienie zaświadczenia w wersji elektronicznej w formie pliku PDF za pomocą serwisu  internetowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. (https://portal.piib.org.pl)

 

Członków, którzy nie mają możliwości skorzystania z bezpośredniego dostępu do zaświadczeń elektronicznych, prosimy o zgłoszenie tego faktu do biura Izby.

 

Zaświadczenia elektroniczne w wersji wydrukowanej, zostaną przygotowane do wysyłki listownej lub odbioru osobistego.

 

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji.

 

sekretariat (52)3667051

dział członkowski (52)3667057