+

Składki członkowskie, blankiety opłat

Składki członkowskie w roku 2019 są następujące:

  • na okręgową izbę 29 zł/miesiąc, płatne jednorazowo za 12 m-cy 348 zł lub w dwóch ratach po 174 zł każda (za 6 miesięcy),
  • na krajową izbę 6 zł/miesiąc, płatne jednorazowo za cały rok 72 złotych,
  • na obowiązkowe ubezpieczenie OC 70 zł/12 m-cy, płatne jednorazowo.

Opłatę na ubezpieczenie OC należy regulować łącznie ze składką na Izbę Krajową.

 

Blankiety opłat można pobrać w zakładce Lista członków na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Strona ta umożliwia również:

  • potwierdzenie członkostwa w Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
  • sprawdzenie historii przynależności członka w izbie,
  • logowanie do portalu PIIB (zaświadczenia elektroniczne, e-learning, biblioteka norm PKN).

 

Przejdź na stronę PIIB