+

Życzenia Świąteczne

Świąt pełnych radości, ciepła i niepowtarzalnej, rodzinnej atmosfery,
a także pomyślności i samych sukcesów w Nowym 2016 Roku
życzą
pracownicy Biura
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

UWAGA!

UWAGA!!! – ZMIANA W SYSTEMIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

INFORMACJA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

Po zarejestrowaniu do portalu PIIB, należy w portalu wybrać TERMIN (datę i godzinę)

złożenia kompletu dokumentów.

Osoby składające wniosek o egzamin poprawkowy (pisemny lub ustny) NIE MUSZĄ SIĘ REJESTROWAĆ.

×