+

BLANKIETY OPŁAT I ZAŚWIADCZENIA

Od 1 kwietnia br. wszystkie  blankiety opłat oraz zaświadczenia o przynależności do izby wydawane są wyłącznie w wersji elektronicznej.
Obydwa druki można pobrać za pomocą serwisu  internetowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.