+

Zaświadczenia elektroniczne od 1 kwietnia 2019 roku

Szanowni członkowie KUP OIIB.

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje, że wszystkie zaświadczenia o przynależności do izby od 1 kwietnia 2019r. wydawane będą wyłącznie w wersji elektronicznej.

Każda składka członkowska wniesiona na okresy przynależności do samorządu począwszy od 1 kwietnia 2019r., spowoduje wystawienie zaświadczenia w wersji elektronicznej w formie pliku PDF za pomocą serwisu  internetowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. (https://portal.piib.org.pl)

Członków, którzy nie mają możliwości skorzystania z bezpośredniego dostępu do zaświadczeń elektronicznych, prosimy o zgłoszenie tego faktu do biura Izby.

Zaświadczenia elektroniczne w wersji wydrukowanej, zostaną przygotowane do wysyłki listownej lub odbioru osobistego.

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji.

sekretariat (52)3667051

dział członkowski (52)3667057

UWAGA!

PUNKT KONSULTACYJNY W GRUDZIĄDZU

UWAGA!!

Punkt Konsultacyjny w Grudziądzu wznawia swoją działalność przy ul. Kościelnej 10/3 (tel. 56 46 225 03).

Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek i środa w godzinach 10:00-14:00.

Dyżur członka Prezydium : środa 15:30 – 16:30.

 

ZAPRASZAMY

×