+

Zasłużony dla budownictwa

Sekretarz Okręgowej Rady KUP OIIB mgr inż. Kazimierz Chojnacki otrzymał państwową Odznakę Honorową „Za zasługi dla budownictwa” z rąk wicewojewody kujawsko-pomorskiego Józefa Ramlaua. Uroczystość odbyła się 27 kwietnia w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

Odznaka Honorowa „Za zasługi dla budownictwa” jest zaszczytnym wyróżnieniem nadawanym za szczególne osiągnięcia w dziedzinie architektury i budownictwa. Do jej nadawania upoważniony został minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
Odznakę „Za zasługi dla budownictwa” mgr. inż. Kazimierzowi Chojnackiemu nadał Minister Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosław Gowin już w lutym 2021 r., jednak uroczystość wręczenia odznaki odbyła się dopiero 27 kwietnia 2022 r., po zniesieniu obostrzeń sanitarnych związanych z epidemią Covid-19. W imieniu ministra odznakę wręczył wicewojewoda kujawsko-pomorski Józef Ramlau.
Mgr inż. Kazimierz Chojnacki przepracował w budownictwie 45 lat. W latach 1999-2009 zajmował stanowisko dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, a następnie przez 10 lat jako inspektor ds. nadzoru nad drogami w Urzędzie Gminy w Białych Błotach. Od 2010 r. do chwili obecnej prowadzi własną działalność gospodarczą „Doradztwo i projektowanie drogowe”. Mgr inż. Kazimierz Chojnacki przez wiele lat kierował administracją drogową województwa kujawsko-pomorskiego, aktywnie uczestnicząc w pozyskiwaniu środków i realizacji projektów z udziałem funduszy Unii Europejskiej przeznaczonych na rozwój infrastruktury drogowej.
Ponadto mgr inż. Kazimierz Chojnacki jest czynnym działaczem społecznym i współzałożycielem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Od początku istnienia Izby był członkiem Prezydium i Okręgowej Rady KUP OIIB, piastując od 2008 r. funkcje sekretarza Okręgowej Rady KUP OIIB oraz delegata na Krajowy Zjazd PIIB w V kadencji na lata 2018-2022. XXI Zjazd Sprawozdawczy KUP OIIB w dn. 23 kwietnia 2022 r. wybrał go na członka Okręgowej Rady na VI kadencję w latach 2022-2026. Po ukonstytuowaniu się w dn. 23 kwietnia 2022 r. Okręgowa Rada KUP OIIB powierzyła mgr. inż. Kazimierzowi Chojnackiemu funkcję członka Prezydium i sekretarza na kolejną kadencję.
(PG)

Mgr inż. Kazimierz Chojnacki otrzymał państwową odznakę „Za zasługi dla budownictwa” z rąk wicewojewody kujawsko-pomorskiego Józefa Ramlaua.

Fot. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki