+

Zaproszenie na Dzień Budowlanych w poszczególnych obwodach

 

ZAPRASZAMY CZŁONKÓW IZBY NA SPOTKANIA INTEGRACYJNE – DNI BUDOWLANYCH!

Uwaga!!

Informujemy, że uległa zmiana godziny rozpoczęcia spotkania we Włocławku.

Spotkanie rozpocznie się od godz. 17:00 

zaproszenia na dzień budowlanych