+

Zapraszamy na otwarcie wystawy „Inżynierowie i Technicy w ostatnim 100-leciu Bydgoszczy”

W imieniu przewodniczącej Okręgowej Rady KUP OIIB mgr inż. Renaty Staszak serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy „Inżynierowie i Technicy w ostatnim 100-leciu Bydgoszczy” zorganizowanej przez Miasto Bydgoszcz w ramach obchodów Bydgoskiego Roku Wolności.

Wystawa „Inżynierowie i Technicy w ostatnim 100-leciu Bydgoszczy” przedstawia Kujawsko-Pomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, stowarzyszenia naukowo-techniczne zrzeszone w bydgoskim oddziale FSNT NOT, Związek Mostowców RP oraz Pomorsko-Kujawską Izbę Budownictwa.

 

Oficjalne otwarcie wystawy „Inżynierowie i Technicy w ostatnim 100-leciu Bydgoszczy” odbędzie się w poniedziałek, 7 października 2019 roku, o godz. 12.00 na Moście Staromiejskim im. Jerzego Sulimy-Kamińskiego w Bydgoszczy.