+

Z decyzją w ręku

OKK przyznała w sumie 96 decyzji, wyróżniając jednocześnie najlepszych ze zdających w tej sesji kandydatów. Tym razem postanowiono wyróżnić troje inżynierów – EMILIĘ RYSKOWSKĄ z Wielgiego koło Lipna, która otrzymała uprawnienia drogowe, RADOSŁAWA KOTEWICZA z Lubicza Dolnego pod Toruniem i PIOTRA WOSZCZYŃSKIEGO z Murowańca koło Bydgoszczy. Obaj panowie uzyskali uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlane. Kandydaci złożyli ślubowanie – przyrzeczenie pracy w zgodzie ze zdobytą wiedzą i zasadami etyki zawodowej, a także wznieśli toast szampanem za przyszłe sukcesy. Decyzje wręczali przewodniczący – Rady Okręgowej, prof. Adam Podhorecki i Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Jacek Kołodziej. Gratulując uprawnień, J.Kołodziej przypomniał o okresie w którym decyzje zostaną wpisane do rejestru GUNB, co trwa zwykle ok. półtora miesiąca, a prof. A.Podhorecki zwrócił uwagę na to, że praca zawodowa jest tylko częścią naszego życia i musimy radzić sobie z godzeniem obowiązków na budowach z życiem rodzinnym, osobistym, co w tym zawodzie naprawdę nie jest łatwe. Coraz liczniej towarzyszące kandydatom w uroczystościach dzieci (jedno nawet odbierało decyzję taty!) potwierdzają, że wielu naszych młodych kolegów całkiem sobie nieźle z tym godzeniem obowiązków radzi. (tk)