+

XXI ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY KUP OIIB

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

XXI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy, 23.04.2022 r., Bydgoszcz

Podpis do zdjęcia: Od lewej: prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki, mgr inż. Renata Staszak, mgr inż. Andrzej Myśliwiec.

 

XXI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbył się 23 kwietnia 2022 r. W obradach wzięło udział 98 delegatów spośród 109 uprawnionych (frekwencja 89,9%). Przewodniczącym Okręgowej Rady KUP OIIB na VI kadencję w latach 2022-2026 została wybrana po raz drugi mgr inż. Renata Staszak.

 

 

XXI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy KUP OIIB odbył się w trybie stacjonarnym w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym. Przewodniczącym obrad został wybrany prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki. Delegatów oraz przybyłych gości przywitała przewodnicząca Okręgowej Rady KUP OIIB mgr inż. Renata Staszak – byli wśród nich m.in. członek Krajowej Rady PIIB mgr inż. Wojciech Kamiński, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy Marek Chorzępa, a także przedstawiciele innych samorządów zaufania publicznego z regionu kujawsko-pomorskiego. Przewodnicząca Okręgowej Rady Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy Katarzyna Florek doceniła ostatnie działania KUP OIIB zmierzające do zacieśnienia współpracy pomiędzy samorządami zawodów zaufania publicznego: – Mimo że reprezentujemy różne zawody, mamy wspólne cele. Dlatego mamy obowiązek działać wspólnie, by ustawodawca liczył się z naszym stanowiskiem. Nasz głos musi być słyszalny.
WINB w Bydgoszczy Marek Chorzępa podziękował dotychczasowym władzom Izby za dobrą współpracę: – Zarówno nadzór budowlany, jak i inżynierowie budownictwa mają przed sobą wiele wyzwań – zmiany w Prawie budowlanym, cyfryzacja… Wszyscy musimy przyzwyczaić się do nowych warunków pracy. Warto uczyć się od siebie wzajemnie. Nasza współpraca przebiegała dotąd bardzo dobrze i mam nadzieję, że tak pozostanie.

Po wystąpieniach gości sprawozdania z działalności w 2021 r. i całej kadencji 2018-2022 złożyli przewodniczący organów KUP OIIB: Okręgowej Rady, Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego i Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Przewodnicząca Okręgowej Rady mgr inż. Renata Staszak zauważyła, że połowa kadencji upłynęła w cieniu pandemii koronawirusa. – Dziś jako delegaci spotykamy się bezpośrednio po raz pierwszy od dwóch lat. W minionej kadencji tylko dwa zjazdy odbyły się stacjonarnie, a dwa zdalnie. W drugiej połowie 2021 r. pandemia zaczęła ustępować, więc udało nam się zorganizować wiele ciekawych wydarzeń. Największym osiągnięciem naszej Izby w 2021 r. było II Regionalne Forum Inżynierskie „Współczesna problematyka procesu inwestycyjno-budowlanego i utrzymania budynków oraz rola inżynierów budownictwa w tym procesie”. KUP OIIB była głównym organizatorem tego wydarzenia przy współpracy czterech izb okręgowych: Łódzkiej OIIB, Mazowieckiej OIIB, Pomorskiej OIIB, Warmińsko-Mazurskiej OIIB. Wysoki poziom merytoryczny i doskonała organizacja sprawiły, że o wydarzeniu głośno było w całym naszym środowisku.
Na koniec przewodnicząca Okręgowej Rady mgr inż. Renata Staszak złożyła podziękowania za pracę w minionej kadencji wszystkim członkom Okręgowej Rady oraz przewodniczącym i członkom pozostałych organów, a także pracownikom Biura Izby. 

Po części sprawozdawczej delegaci wybrali skład organów KUP OIIB na VI kadencję (2022-2026). Z bardzo wysokim, blisko 95-procentowym poparciem na przewodniczącego Okręgowej Rady wybrano ponownie mgr inż. Renatę Staszak. Przewodniczącym Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej została dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka (druga kadencja). Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej został mgr inż. Andrzej Myśliwiec (druga kadencja). Przewodniczącym Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego został po raz pierwszy mgr inż. Marek Rzytelewski. Koordynatorem Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej został inż. Czesław Szczesik (druga kadencja). Wybrano także 10 delegatów na Krajowy Zjazd PIIB.