+

XVIII Zjazd Sprawozdawczy Kujawsko-Pomorskiej OIIB

Koleżanki i Koledzy!

Przypominamy, że jutro (13.04.2019 r.) odbędzie się XVIII Zjazd Sprawozdawczy KUPOIIB.

Miejsce obrad: sala konferencyjna w budynku BDT NOT, ul. K.Gotowskiego 6, Bydgoszcz.
Początek godz. 10:00

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa