+

XVIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB

W dniach 28-29 czerwca 2019 r. w Warszawie odbył się XVIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Kujawsko-Pomorską OIIB reprezentowało 9 delegatów: Kazimierz Chojnacki, Krzysztof Dudek, Jacek Kołodziej, Michał Miklas, Andrzej Myśliwiec, Adam Podhorecki, Renata Staszak, Paweł Ziółkowski, Marek Żółtowski.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej mgr inż. Andrzej Myśliwiec został odznaczony Medalem Honorowym PIIB.

 

 

Szczegółową relację zamieszczono na stronie PIIB – https://piib.org.pl/component/content/article/4004-xviii-krajowy-zjazd-sprawozdawczy-piib