+

XVII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy KUPOIIB

W sobotę 14 kwietnia odbył się XVII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Kujawsko-Pomorskiej OIIB, podczas którego m.in. dokonano wyboru nowych władz i członków organów Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, którzy będą pracować na rzecz kujawsko-pomorskiego środowiska budowlanego w kadencji 2018-2022:

Przewodniczącym Okręgowej Rady KUPOIIB została mgr inż. Renata Staszak;

Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej KUPOIIB – mgr inż. Andrzej Myśliwiec;

Przewodniczącym Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB – dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka;

Przewodniczącym Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego KUPOIIB – mgr inż. Błażej Janiszewski;

Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej-koordynatorem – inż. Czesław Szczesik.

Wybrano także delegatów KUPOIIB na Krajowe Zjazdy PIIB.

UWAGA!

PUNKT KONSULTACYJNY W GRUDZIĄDZU

UWAGA!!

Punkt Konsultacyjny w Grudziądzu wznawia swoją działalność przy ul. Kościelnej 10/3 (tel. 56 46 225 03).

Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek i środa w godzinach 10:00-14:00.

Dyżur członka Prezydium : środa 15:30 – 16:30.

 

ZAPRASZAMY

×