+

XVI. ZJAZD SPRAWOZDAWYCY KUJAWSKO-POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Sprawozdania okręgowych organów i prognozy dotyczące spodziewanych w tym roku zmian w legislacji to główne tematy XVI Zjazdu Sprawozdawczego Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbył się 22 kwietnia br. w Bydgoszczy.

 

Zjazd sprawozdawczy otworzył prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki, przewodniczący Rady KUP OIIB. Na stanowisko przewodniczącego XVI zjazdu sprawozdawczego wysunięto kandydaturę mgr inż. Dariusza Morczyńskiego z Grudziądza. W prezydium zjazdu zasiedli: jako wiceprzewodniczący – mgr inż. Jadwiga Kaniewska i mgr inż. Włodzimierz Miklas, zaś na funkcje sekretarzy wybrano[nbsp] inż. Barbarę Antonowicz oraz mgr. inż. Ryszarda Orłowskiego.

Jako przedstawicielka PIIB wystąpiła mgr inż. Danuta Gawęcka, sekretarz Krajowej Rady PIIB. Przedstawiła bilans współpracy PIIB z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa w perspektywie wprowadzanego projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Wskazała także na konieczność doskonalenia zawodowego wszystkich członków PIIB: w marcu Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego, której przewodniczącym jest prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki, przyjęła uchwałę dotyczącą opracowania szczegółowych zasad

podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa. Do tematu wrócił w swym sprawozdaniu prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki, który mówił też o inicjatywach KUP OIIB, które przysłużyć się mogą wspieraniu dobrych praktyk i świadomości etycznej inżynierów budownictwa. – Pewnym novum jest konkurs[nbsp] „Prymus Budownictwa”. W tego typu konkursach zwykle wybierane są obiekty, budowy, modernizacje itd. Nam chodzi o to, by wyróżnić osoby – najlepszych fachowców spośród projektantów, kierowników budowy i inspektorów nadzoru – mówił prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki. W tym roku odbędzie się druga edycja konkursu „Prymus Budownictwa”.

Sporą część zjazdu poświęcono zagadnieniom etycznym, m.in. odtworzono wystąpienie prof. Ireny Lipowicz na marcowej konferencji z okazji 15-lecia PIIB „Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa– fundamentem zaufania społecznego” o powinnościach etycznych zawodu inżyniera budownictwa.

W zjeździe wzięło udział 89 delegatów z 113 uprawnionych.

 

Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej XVI Zjazd Sprawozdawczy KUP OIIB udzielił absolutorium Radzie KUP OIIB.

UWAGA!

Biuro Izby zamknięte dla interesantów od 14 października 2020 r.

Szanowni Państwo, Członkowie KUP OIIB,

w związku z zaistniałą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w trosce o Państwa oraz pracowników zdrowie i bezpieczeństwo informujemy, że od 14 października 2020 r do odwołania BIURO KUP OIIB w Bydgoszczy i w punktach konsultacyjnych będą zamknięte dla interesantów do odwołania.

Większość spraw można załatwić drogą elektroniczną lub telefonicznie:

Sekretariat Biura KUPOIIB
tel. 52 366 70 50 (centrala) , 52 366 70 51  , tel. kom 518 310 572 , e-mail: kup@piib.org.pl

Dział Członkowski
Numer wewnętrzny: 57, tel. bezpośredni:  52 366 70 57, tel. kom. 501 393 166

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
Numer wewnętrzny: 52, tel. bezpośredni 52 366 70 52, tel.kom 502 347 432

W sprawach nagłych prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia wizyty w Biurze KUPOIIB. Przy wejściu do Biura Izby, po lewej stronie znajduje się dzwonek. W czasie spotkania przyjmowana osoba ma obowiązek posiadać maskę zasłaniającą twarz lub przyłbicę. Po wejściu na teren biura KUPOIIB należy zdezynfekować dłonie przy użyciu środków czystości udostępnionych przez KUPOIIB.

Przedmiotowa sytuacja jest rozwojowa dlatego też dalsze nasze reakcje będą adekwatne do bieżących komunikatów podawanych przez Rząd i odpowiednie instytucje państwowe oraz służby sanitarne.

 

×