+

XVI konferencja naukowo-techniczna Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego 13-15 maja 2020 r.

13-15 maja 2020 r.

XVI konferencja naukowo-techniczna
Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego

Konferencja odbędzie się w dniach 13-15 maja 2020 r. w Cedzynie koło Kielc. Organizatorami są: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział Kielce oraz Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej. Przewodniczącym Komitetu Naukowego jest prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, a  Komitetu Organizacyjnego – dr hab. inż. Barbara Goszczyńska, prof. PŚk.

Tematyka warsztatów

– Zagadnienia formalno-prawne i etyczne w działalności Rzeczoznawcy i Specjalisty Budowlanego.

– Systemy monitoringu i nieniszczące metody badawcze stosowane w ocenie stanu technicznego obiektów budowlanych z analizą wyników i przykładami zastosowań.

– Oceny stanów technicznych, trwałości konstrukcji z uwzględnieniem wpływu środowiska i innych oddziaływań zewnętrznych.

– Zagadnienia obejmujące stosowanie nowoczesnych materiałów i technologii budowlanych.

– Metody ocen właściwości cieplnych obiektów budowlanych.

– Ocena bezpieczeństwa obiektów po pożarze.

Adres Komitetu Organizacyjnego

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach,

Wydział Budownictwa i Architektury

„Rzeczoznawstwo 2020”

25-314 Kielce, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

tel.: +48 41 34 24 808, faks: +48 41 34 43 784

e-mail: rzeczoznawstwo2020@tu.kielce.pl

www.rzeczoznawstwo2020.tu.kielce.pl

 

UWAGA!

INFORMACJA O WZNOWIENIU DZIAŁALNOŚCI STACJONARNEJ BIURA KUPOIIB

Szanowni Państwo!

Informujemy, że z dniem 05.05.2020 r. Biuro KUPOIIB wznawia przyjmowanie interesantów w siedzibie Biura.

Z uwagi na obecną sytuację prosimy o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa, tj.

–  przyjmowanie interesantów odbywa się na parterze w sekretariacie

–  należy zachować 2 metrową odległość

– obowiązuje nakaz noszenia maseczek i rękawiczek

    (w korytarzu znajduje się płyn dezynfekujący)

–  pisma i wnioski należy składać do skrzynki znajdującej się w korytarzu Biura.

 

 

×