+

XX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – głosowanie elektroniczne

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, Okręgowa Rada KUPOIIB w dniu 22 lutego 2021 r. podjęła uchwałę nr 2/87/21  w sprawie określenia trybu XX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego KUPOIIB od godz. 09.00 w dniu 17 kwietnia 2021 roku (z możliwością głosowania do godz. 15.00 w dniu 19 kwietnia 2021 r.) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – systemu informatycznego.

Prosimy Delegatów na XX Zjazd Okręgowy KUPOIIB o aktywny udział w zjeździe zorganizowanym przy wykorzystaniu elektronicznego systemu członkowskiego – Portalu PIIB.  Głosowanie rozpocznie się o godz. 09.00 w dniu 17 kwietnia 2021 r. (z możliwością głosowania do godz. 15.00 w dniu 19 kwietnia 2021 r. Po tym czasie nie będzie już możliwości oddawania głosów).

Prosimy Delegatów o zalogowanie się do portalu PIIB. Poniżej znajduje się :

Procedura uruchomieniaprzywrócenia konta

Instrukcja głosowania Zjazdy OIIB – 2021_

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Izby tel. 52 366 70 50, 501-393-166, 518-310-572  lub e-mail: kup@piib.org.pl.

 

 

UWAGA!

Biuro Izby zamknięte dla interesantów od 14 października 2020 r.

Szanowni Państwo, Członkowie KUP OIIB,

w związku z zaistniałą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w trosce o Państwa oraz pracowników zdrowie i bezpieczeństwo informujemy, że od 14 października 2020 r do odwołania BIURO KUP OIIB w Bydgoszczy i w punktach konsultacyjnych będą zamknięte dla interesantów do odwołania.

Większość spraw można załatwić drogą elektroniczną lub telefonicznie:

Sekretariat Biura KUPOIIB
tel. 52 366 70 50 (centrala) , 52 366 70 51  , tel. kom 518 310 572 , e-mail: kup@piib.org.pl

Dział Członkowski
Numer wewnętrzny: 57, tel. bezpośredni:  52 366 70 57, tel. kom. 501 393 166

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
Numer wewnętrzny: 52, tel. bezpośredni 52 366 70 52, tel.kom 502 347 432

W sprawach nagłych prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia wizyty w Biurze KUPOIIB. Przy wejściu do Biura Izby, po lewej stronie znajduje się dzwonek. W czasie spotkania przyjmowana osoba ma obowiązek posiadać maskę zasłaniającą twarz lub przyłbicę. Po wejściu na teren biura KUPOIIB należy zdezynfekować dłonie przy użyciu środków czystości udostępnionych przez KUPOIIB.

Przedmiotowa sytuacja jest rozwojowa dlatego też dalsze nasze reakcje będą adekwatne do bieżących komunikatów podawanych przez Rząd i odpowiednie instytucje państwowe oraz służby sanitarne.

 

×