+

XIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – głosowanie elektroniczne

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, Okręgowa Rada KUPOIIB w dniu 05 maja 2020r. podjęła uchwałę nr 7/72/20 w sprawie zwołania XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego KUPOIIB od godz. 10.00 w dniu 06 czerwca 2020 roku (z możliwością głosowania do godz. 15.00 w dniu 10 czerwca 2020 r.) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – systemu informatycznego.

Prosimy Delegatów na XIX Zjazd Okręgowy KUPOIIB o aktywny udział w zjeździe zorganizowanym przy wykorzystaniu elektronicznego systemu członkowskiego – Portalu PIIB.  Głosowanie rozpocznie się o godz. 10.00 w dniu 6 czerwca  2020 r. (z możliwością głosowania do godz. 15.00 w dniu 10 czerwca 2020 r. Po tym czasie nie będzie już możliwości oddawania głosów).

Prosimy Delegatów o zalogowanie się do portalu PIIB. Poniżej znajduje się :

Procedura uruchomieniaprzywrócenia konta

Instrukcja głosowania Zjazdy OIIB – 2020_ver_1

Zaproszenie na Zjazd zostanie wysłane do Delegatów drogą e-mailową do dnia 18 maja 2020 roku.  

 

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Izby tel. 52 366 70 50, lub e-mail: kup@piib.org.pl.

 

 

UWAGA!

INFORMACJA O WZNOWIENIU DZIAŁALNOŚCI STACJONARNEJ BIURA KUPOIIB

Szanowni Państwo!

Informujemy, że z dniem 05.05.2020 r. Biuro KUPOIIB wznawia przyjmowanie interesantów w siedzibie Biura.

Z uwagi na obecną sytuację prosimy o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa, tj.

–  przyjmowanie interesantów odbywa się na parterze w sekretariacie

–  należy zachować 2 metrową odległość

– obowiązuje nakaz noszenia maseczek i rękawiczek

    (w korytarzu znajduje się płyn dezynfekujący)

–  pisma i wnioski należy składać do skrzynki znajdującej się w korytarzu Biura.

 

 

×