+

X Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Organizacja Przedsięwzięć Budownictwa Drogowego

Zapraszamy członków Izby na:

 X Konferencję Naukowo-Techniczną pt. Organizacja Przedsięwzięć Budownictwa Drogowego w dniu 17.05.2019 r. w Bydgoszczy,

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, al. Prof. S. Kaliskiego 7, sala A9, godz. 10.00 – 13.45

   W programie konferencji

 SESJA I. Zarządzanie i bezpieczeństwo w przedsięwzięciach drogowych

 Karol PIETRZAK, Agnieszka GRZYBOWSKA
RODO w krajowych i międzynarodowych badaniach naukowych    

Karol PIETRZAK, Kacper CIERZNIAKOWSKI,
Patryk PIÓRKOWSKI, Mateusz TOPKA
Ocena hałasu komunikacyjnego przy nowej linii tramwajowej w Bydgoszcz

Damian IWANOWICZ, Przemysław JATCZAK
Analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci ulicznej miasta Bydgoszczy w latach 2007-2016 

Radosław KLUSEK, Marcin KARWASZ
Stan bezpieczeństwa rowerzystów na sieci drogowej polskich miast 

Siergiej BOGDANOWICZ, Aleksandra WOLYNIEC
Możliwości poprawy bezpieczeństwa infrastruktury drogowej w Republice Białoruś

Piotr RADZISZEWSKI
Perspektywy rozwoju budownictwa drogowego w Polsce -prognozy i stan obecny   

PRZERWA NA KAWĘ

 SESJA II. Materiały do budowy dróg  i technologia budowy

 Szymon TOPOLIŃSKI, Aleksandra GORĄCZKO
Zastosowanie odpadowego pyłu skalnego w mieszankach związanych spoiwem cementowym stosowanych w budownictwie        

Piotr RADZISZEWSKI, Piotr POKORSKI, Michał SARNOWSKI
Odporność na odkształcenia trwałe mieszanek mineralno-asfaltowych z dużą zawartością mastyksu stosowanych do budowy warstw nawierzchni mostowych    

Piotr RADZISZEWSKI, Michał  SARNOWSKI
Mieszanki mineralno-asfaltowe o zwiększonej trwałości zmęczeniowej do budowy dróg samorządowych     

Justyna SOBCZAK-PIĄSTKA, Damian RUTKOWSKI
Studium techniczne konstrukcji wiaduktu nad drogą krajową

Karol LIS
Stan aktualny i plany przebudowy sieci dróg powiatu brodnickiego 

Zbigniew TOKARSKI, Krzysztof NOWICKI, Karol PIETRZAK
Analiza niezawodności zestawów maszyn do budowy nawierzchni z asfaltu porowatego     

Hans LEENDERS
Doświadczenia Royal BAM Group w zakresie innowacyjnej technologii produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej 

Udział w Konferencji  dla członków Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy i prosimy o zgłaszanie uczestnictwa do Biura Izby na     nr tel. 52/ 366-70-50 lub 52/366-70-53,  na adres e-mail szkolenia@kup.piib.org.pl

 

UWAGA!

PUNKT KONSULTACYJNY W GRUDZIĄDZU

UWAGA!!

Punkt Konsultacyjny w Grudziądzu wznawia swoją działalność przy ul. Kościelnej 10/3 (tel. 56 46 225 03).

Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek i środa w godzinach 10:00-14:00.

Dyżur członka Prezydium : środa 15:30 – 16:30.

 

ZAPRASZAMY

×