+

Wyniki egzaminu pisemnego z dn. 17.05.2019 r. na uprawnienia budowlane

lista dopuszczonych do egzaminu  ustnego INST. ELEKTRYCZNE 1a

lista dopuszczonych do egzaminu  ustnego DROGI 1a

lista dopuszczonych do egzaminu  ustnego TELEKOMUNIKACJA 1a

lista dopuszczonych do egzaminu  ustnego MOSTY 1a

lista dopuszczonych do egzaminu  ustnego KOLEJOWA KOB 1a

lista dopuszczonych do egzaminu  ustnego KONSTRUKCJA 1C 1a

lista dopuszczonych do egzaminu  ustnego KONSTRUKCJA K 1B 1a

lista dopuszczonych do egzaminu  ustnego KONSTRUKCJA 1A 1a

lista dopuszczonych do egzaminu  ustnego INST. SANITARNE 1a

 

 

UWAGA!

UWAGA!!! – ZMIANA W SYSTEMIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

INFORMACJA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

Po zarejestrowaniu do portalu PIIB, należy w portalu wybrać TERMIN (datę i godzinę)

złożenia kompletu dokumentów.

Osoby składające wniosek o egzamin poprawkowy (pisemny lub ustny) NIE MUSZĄ SIĘ REJESTROWAĆ.

×