+

Wyniki egzaminu pisemnego z dn. 17.05.2019 r. na uprawnienia budowlane

lista dopuszczonych do egzaminu  ustnego INST. ELEKTRYCZNE 1a

lista dopuszczonych do egzaminu  ustnego DROGI 1a

lista dopuszczonych do egzaminu  ustnego TELEKOMUNIKACJA 1a

lista dopuszczonych do egzaminu  ustnego MOSTY 1a

lista dopuszczonych do egzaminu  ustnego KOLEJOWA KOB 1a

lista dopuszczonych do egzaminu  ustnego KONSTRUKCJA 1C 1a

lista dopuszczonych do egzaminu  ustnego KONSTRUKCJA K 1B 1a

lista dopuszczonych do egzaminu  ustnego KONSTRUKCJA 1A 1a

lista dopuszczonych do egzaminu  ustnego INST. SANITARNE 1a

 

 

UWAGA!

INFORMACJA O WZNOWIENIU DZIAŁALNOŚCI STACJONARNEJ BIURA KUPOIIB

Szanowni Państwo!

Informujemy, że z dniem 05.05.2020 r. Biuro KUPOIIB wznawia przyjmowanie interesantów w siedzibie Biura.

Z uwagi na obecną sytuację prosimy o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa, tj.

–  przyjmowanie interesantów odbywa się na parterze w sekretariacie

–  należy zachować 2 metrową odległość

– obowiązuje nakaz noszenia maseczek i rękawiczek

    (w korytarzu znajduje się płyn dezynfekujący)

–  pisma i wnioski należy składać do skrzynki znajdującej się w korytarzu Biura.

 

 

×