+

Wyniki egzaminu pisemnego z dn. 17.05.2019 r. na uprawnienia budowlane

lista dopuszczonych do egzaminu  ustnego INST. ELEKTRYCZNE 1a

lista dopuszczonych do egzaminu  ustnego DROGI 1a

lista dopuszczonych do egzaminu  ustnego TELEKOMUNIKACJA 1a

lista dopuszczonych do egzaminu  ustnego MOSTY 1a

lista dopuszczonych do egzaminu  ustnego KOLEJOWA KOB 1a

lista dopuszczonych do egzaminu  ustnego KONSTRUKCJA 1C 1a

lista dopuszczonych do egzaminu  ustnego KONSTRUKCJA K 1B 1a

lista dopuszczonych do egzaminu  ustnego KONSTRUKCJA 1A 1a

lista dopuszczonych do egzaminu  ustnego INST. SANITARNE 1a

 

 

UWAGA!

PUNKT KONSULTACYJNY W GRUDZIĄDZU

UWAGA!!

Punkt Konsultacyjny w Grudziądzu wznawia swoją działalność przy ul. Kościelnej 10/3 (tel. 56 46 225 03).

Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek i środa w godzinach 10:00-14:00.

Dyżur członka Prezydium : środa 15:30 – 16:30.

 

ZAPRASZAMY

×