+

Wyniki egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane z dnia 22.11.2019 r.