+

Wyjazdowe posiedzenie Rady Okręgowej w Toruniu

W dniu 24 października 2016 roku odbyło się wyjazdowej posiedzenie Rady Okręgowej KUPOIIB w Toruniu w CKK JORDANKI. Na posiedzeniu omawiano przebieg obchodów „Dni Budowlanych” , które odbyły się w Toruniu, w Grudziądzu, w Inowrocławiu, w Brodnicy, we Włocławku i w Bydgoszczy.
Zatwierdzono zwiększenie kosztów na Ubezpieczenie NNW dla członków Izby, które zostało przedłużone na następny rok.
Zapoznano się z realizacją budżetu za 9 miesięcy 2016 roku. Przewodniczący OKK poinformował o przygotowaniach do jesiennej sesji egzaminacyjnej, która odbędzie się 18-23.11.2016 roku.
Obrady zakończyła dyskusja na temat projektu Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego.

UWAGA!

PUNKT KONSULTACYJNY W GRUDZIĄDZU

UWAGA!!

Punkt Konsultacyjny w Grudziądzu wznawia swoją działalność przy ul. Kościelnej 10/3 (tel. 56 46 225 03).

Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek i środa w godzinach 10:00-14:00.

Dyżur członka Prezydium : środa 15:30 – 16:30.

 

ZAPRASZAMY

×