+

WYBRANO NOWE WŁADZE PIIB NA KADENCJĘ 2018-2022

XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa odbył się w dniach 29-30 czerwca. To był czas ważnych podsumowań mijającej kadencji, wytyczenia nowych strategicznych kierunków działania na najbliższe cztery lata, a przede wszystkim – wyboru nowego sternika. Ustępującego prezesa PIIB mgr. inż. Andrzeja Rocha Dobruckiego zastąpił prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński (gratulacje!!!).

 

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński to specjalista z zakresu budownictwa hydrotechnicznego i inżynierii wodnej. W 2010 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nauk technicznych. Jest wykładowcą na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Jest też członkiem wielu polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych i technicznych, między innymi Komitetu Gospodarki Wodnej PAN oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych.
– Przed wyborami padło wiele zapewnień, deklaracji, zobowiązań. Sam je składałem, ale też słyszałem. Więc teraz mówię: sprawdzam – oświadczył po głosowaniu prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński. – Oczekuję, że w zmaganiach z rozlicznymi problemami, jakie czekają naszą Izbę, otrzymam realną pomoc, niezależnie od tego, kto jak głosował. PIIB potrzebuje nas wszystkich, a ja dołożę wszelkich starań, aby wasze talenty, możliwości, kompetencje dobrze wykorzystać dla dobra naszego samorządu. Serdecznie dziękuję i zapraszam do współpracy – deklarował.

 

Do Warszawy pojechali też nasi delegacji : przewodnicząca Okręgowej Rady KUP OIIB mgr inż. Renata Staszak, a także mgr inż. Kazimierz Chojnacki, inż. Krzysztof Dudek , mgr inż. Jacek Kołodziej, mgr inż. Michał Miklas, mgr inż. Andrzej Myśliwiec, mgr. inż. Paweł Piotrowiak, prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki, mgr inż. Marek Żółtowski, którzy również kandydowali do składów krajowych organów PIIB. Do Krajowej Rady wybrano :mgr inż. Renatę Staszak i prof. dr. hab. inż. Adama Podhoreckiego. Członkiem Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej został mgr inż. Jacek Kołodziej. W Krajowym Sądzie Dyscyplinarnym zasiadł inż. Krzysztof Dudek.

Piotr Gajdowski