+

Wrocławskie Dni Mostowe

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy,

Cykl seminariów pod hasłem Wrocławskie Dni Mostowe został zainicjowany w 2005 roku. Tematem tegorocznego spotkania będę Duże mosty wieloprzęsłowe. Projektowanie, technologie budowy, monitoring.

W ostatnich latach wybudowano w Polsce kilkadziesiąt dużych mostów betonowych i stalowych, stosując różne technologie i rozwiązania konstrukcyjne. Polskie zespoły projektują i budują obiekty mostowe również za granicą naszego kraju notując na swym koncie udział w ciekawych przedsięwzięciach. Wydaje się, że warto podsumować dotychczasowe dokonania i określić dalsze kierunki rozwoju. Seminarium obejmować będzie następujące zagadnienia:

kształtowanie wieloprzęsłowych obiektów mostowych;
architektura i obiekty miejskie;
mosty i wiadukty w ciągu nowych dróg ekspresowych;
zagadnienia konstrukcyjne i technologie budowy;
analizy statyczne i dynamiczne w stanie budowy oraz eksploatacji;
monitoring stanu konstrukcji;
rehabilitacja dużych obiektów;
obiekty historyczne.

 

Od 2011 roku obrady Seminariów poprzedzone są profilowanymi warsztatami z zakresu mostownictwa prowadzonymi przez wybitnych specjalistów w danej dziedzinie. W tym roku hasłem przewodnim WorkShop’u będzie Komputerowe wspomaganie projektowania i budowy konstrukcji inżynierskich. Obrady odbędą się w poniedziałek 28 listopada 2016 w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej (bud. D-20). Prelegentami wykładów będą: prof. Casimir KATZ, dr Juergen BELLMANN, Robert HERCEG (SOFiSTiK AG), prof. Krzysztof ŻÓŁTOWSKI, dr Tomasz ROMASZKIEWICZ, dr Marek SZAFRANSKI (Politechnika Gdańska), przedstawiciele firmy SOFiSTiK, która jest wiodącym w Europie producentem oprogramowania do analizy numerycznej wszystkich typów obiektów budowlanych, zarówno w zakresie obliczeń statycznych jak i dynamicznych, a także wymiarowania poszczególnych elementów konstrukcyjnych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z załączonym Komunikatem nr 1 zawierającym szczegółowe informacje dotyczące tematyki oraz warunków uczestnictwa. Jednocześnie zachęcamy do śledzenia aktualnych informacji dotyczących Seminarium, i nie tylko, publikowanych na oficjalnym serwisie www.wdm.pwr.edu.pl

 

Organizator, jak co roku, dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować wysoką jakość tematyczną obrad oraz wysoką wartość merytoryczną, zgodną z opisem Seminarium.

Zapraszamy do czynnego udziału i współtworzenia merytorycznych treści Seminarium!

z poważaniem,

 

Jan Biliszczuk

Przewodniczący

Komitetu Programowego i Organizacyjnego Seminarium