+

Wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych

Wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych osobom, które zdały egzamin w sesji egzaminacyjnej nr 2/2019 odbędzie się

20 STYCZNIA 2020 r.

w Sali Eventowej Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przy ul. Gotowskiego 6 (budynek BDT NOT)

o godz. 14.30 – dla specjalności KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ,

o godz. 16.00 – dla pozostałych specjalności

 

UWAGA!

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SESJI WIOSENNEJ!!!

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju oraz wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przez Rząd RP od piątku, czyli od 20 marca br. aż do odwołania, stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zachodzi konieczność przełożenia terminu egzaminu w sesji wiosennej, która zgodnie z planem miała rozpocząć się egzaminem pisemnym w dniu 22 maja 2020 r. o godz. 10.00.

Przewidywany nowy termin egzaminu to 4 WRZEŚNIA 2020 r.

 

 

×