+

Wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych

Wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych osobom, które zdały egzamin w sesji egzaminacyjnej nr 2/2019 odbędzie się

20 STYCZNIA 2020 r.

w Sali Eventowej Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przy ul. Gotowskiego 6 (budynek BDT NOT)

o godz. 14.30 – dla specjalności KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ,

o godz. 16.00 – dla pozostałych specjalności