+

Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza na Warsztaty w dniach 3-4 października 2019 r., które odbędą się w Warszawie.

TEMAT WARSZTATÓW: praca projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych.

Wszystkie informacje są dostępne tutaj

UWAGA!

UWAGA!!! – ZMIANA W SYSTEMIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

INFORMACJA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

Po zarejestrowaniu do portalu PIIB, należy w portalu wybrać TERMIN (datę i godzinę)

złożenia kompletu dokumentów.

×