+

Uroczyste wręczenie Uprawnień Budowlanych

Uprawnienia do ręki
Przewodniczący Rady, prof. Adam Podhorecki i przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Jacek Kołodziej wręczali 26 stycznia br. decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych szczęśliwcom, którzy zdali egzaminy w czasie sesji jesiennej ubiegłego roku. Sesja okazała się bardzo wymagająca dla kandydatów do uprawnień, zwłaszcza z branży instalacyjno-sanitarnej, o czym pisaliśmy już wcześniej. Tym bardziej na gratulacje zasłużyli ci, co zdali.
Tekst ślubowania w imieniu zebranych odczytała jedna z trójki najlepiej zdających, mgr inż. Anna Sucharska, w towarzystwie drugiego z obecnych prymusów, mgr. inż. Krzysztofa Karpińskiego.
Przewodniczący Rady życzył wszystkim sukcesów zawodowych w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych, przypominając zarazem, że na autorytet, rangę zawodu inżyniera budownictwa w społeczeństwie, składają się osiągnięcia i profesjonalizm poszczególnych przedstawicieli tego zawodu. Dlatego warto być solidnym i dobrze przygotowanym do nowych obowiązków.
Kolejna sesja egzaminów na uprawnienia budowlane rozpocznie się egzaminem pisemnym 15 maja br. Termin składania wniosków o nadanie uprawnień budowlanych upłynie 12 lutego.