+

UROCZYSTE WRĘCZENIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

Uroczyste wręczenie decyzji – uprawnień budowlanych – odbędzie się 28 stycznia 2019 r.,  w sali Eventowej w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Bydgoszczy, przy ul. K.Gotowskiego 6:

o godz. 15.00 – dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
o godz. 16.00 – dla specjalności mostowej, drogowej, kolejowej, sanitarnej i elektrycznej.

W naszej izbie w obecnej sesji egzaminacyjnej decyzję odbierze 96 osób

UWAGA!

UWAGA!!Punkt Konsultacyjny w Grudziądzu przy ul. M.J. Piłsudskiego 20 od 1 marca 2019 r. zawiesza działalność. O miejscu i terminach nowych dyżurów zastępy Przewodniczącego KUPOIIB poinformujemy wkrótce.

×