+

Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych