+

SZKOLENIE PRZECIWPOŻAROWE „Pali się”

Zapraszamy członków KUP OIIB na szkolenie przeciwpożarowe, które odbędzie się w HW-S „Łuczniczka” w Bydgoszczy ul. Toruńska 59, o godz. 19:00 w dniu 16 marca 2017 r.

 

Po szkoleniu odbędzie się koncert CUGOWSCY „Zaklęty krąg”

W sekretariacie KUP OIIB można zakupić bilety.

CENNIK:

Siedzące 40zł

Stojące 30zł

UWAGA!

UWAGA!!! – ZMIANA W SYSTEMIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

INFORMACJA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

Po zarejestrowaniu do portalu PIIB, należy w portalu wybrać TERMIN (datę i godzinę)

złożenia kompletu dokumentów.

Osoby składające wniosek o egzamin poprawkowy (pisemny lub ustny) NIE MUSZĄ SIĘ REJESTROWAĆ.

×