+

Stanowisko przyjęte na XV Krajowym Zjeździe PIIB w sprawie warunków wykonywania zawodu inżyniera budownictwa