+

Spotkanie Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej KUPOIIB, członków OSD KUPOIIB z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego oraz z Powiatowymi Inspektorami Nadzoru Budowlanego

W dniu 2 grudnia 2016 roku odbyło się spotkanie Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej KUPOIIB, członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego KUPOIIB, z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego oraz z Powiatowymi Inspektorami Nadzoru Budowlanego. Celem spotkania było omówienie współpracy z organami nadzoru budowlanego przy składaniu wniosków z tytułu odpowiedzialności zawodowej.