+

Spotkanie Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej KUPOIIB, członków OSD KUPOIIB z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego oraz z Powiatowymi Inspektorami Nadzoru Budowlanego

W dniu 2 grudnia 2016 roku odbyło się spotkanie Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej KUPOIIB, członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego KUPOIIB, z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego oraz z Powiatowymi Inspektorami Nadzoru Budowlanego. Celem spotkania było omówienie współpracy z organami nadzoru budowlanego przy składaniu wniosków z tytułu odpowiedzialności zawodowej.

UWAGA!

PUNKT KONSULTACYJNY W GRUDZIĄDZU

UWAGA!!

Punkt Konsultacyjny w Grudziądzu wznawia swoją działalność przy ul. Kościelnej 10/3 (tel. 56 46 225 03).

Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek i środa w godzinach 10:00-14:00.

Dyżur członka Prezydium : środa 15:30 – 16:30.

 

ZAPRASZAMY

×