+

Prenumerata miesięcznika INSTAL.

Zachęcamy do prenumeraty w 2015 r. fachowego miesięcznika INSTAL.

 

INSTAL wydawany od 1983 roku jest czasopismem inżynierskim skierowanym głównie do projektantów. Swoim zakresem tematycznym obejmuje 3 duże obszary tematyczne :

  • źródła ciepła i energii elektrycznej (obecnie też chłodzenia ,czyli tzw. trójgenerację) – w tym OZE, ciepłownictwo, ogrzewanie , ciepła woda , charakterystyka energetyczna budynku, budynki tzw. zeroenergetyczne,
  • wentylację , klimatyzację, chłodzenie , w tym zagadnienia jakości powietrza dla różnych pomieszczeń i obiektów,
  • wodociągi (czyli obiekty, sieci i instalacje od pozyskania , obróbki , przesyłania i dystrybucji wody) i kanalizacja ( czyli odprowadzanie, oczyszczanie i wykorzystanie energetyczne ścieków) .

Poruszamy też tematykę instalacji tzw. przemysłowych : sprężonego powietrza, pary wodnej i, gazów medycznych i technicznych.

Na naszych łamach poruszamy też zagadnienia dot. stosowania ustaw i rozporządzeń – publikują pracownicy URE, PZH, GIS, GUNB.

INSTAL jest też źródłem informacji dot.:

  • konferencji, sympozjów i targów w danej dziedzinie, wydarzeń ważnych dla szeroko pojętej branży instalacyjnej,
  • najnowszych przepisów prawnych (z ich omówieniem)
  • nowych publikacji (książki, wytyczne) – polecanych przez Radę Programową INSTAL-u złożoną z uznanych fachowców w danej dziedzinie
  • nowych wyrobów, technologii i systemów
  • nowych istotnych dla branży norm EN PN z ich omówieniem

INSTAL jest czasopismem klasyfikowanym w MNiSzW – autorzy otrzymują 6 punktów za publikowanie u nas. Artykuły są recenzowane. Dzięki temu publikują u nas autorzy czołowi w danej dziedzinie wiedzy, a INSTAL zalicza się do czasopism rzetelnych i wiarygodnych.

Więcej na temat miesięcznika INSTAL oraz innych pozycji wydawniczych (poradniki, WTWiO, zasady projektowania, instrukcje montażu itp.) na naszej stronie www.informacjainstal.com.pl

Dla Członków Izby udzielamy 25% rabatu od ceny prenumeraty rocznej .

W przypadku większej liczby prenumeratorów – rabat do negocjacji.

 

Z wyrazami szacunku

Redaktor Naczelny

Janusz Wróblewski