+

Prenumerata miesięcznika INSTAL.

Zachęcamy do prenumeraty w 2015 r. fachowego miesięcznika INSTAL.

 

INSTAL wydawany od 1983 roku jest czasopismem inżynierskim skierowanym głównie do projektantów. Swoim zakresem tematycznym obejmuje 3 duże obszary tematyczne :

  • źródła ciepła i energii elektrycznej (obecnie też chłodzenia ,czyli tzw. trójgenerację) – w tym OZE, ciepłownictwo, ogrzewanie , ciepła woda , charakterystyka energetyczna budynku, budynki tzw. zeroenergetyczne,
  • wentylację , klimatyzację, chłodzenie , w tym zagadnienia jakości powietrza dla różnych pomieszczeń i obiektów,
  • wodociągi (czyli obiekty, sieci i instalacje od pozyskania , obróbki , przesyłania i dystrybucji wody) i kanalizacja ( czyli odprowadzanie, oczyszczanie i wykorzystanie energetyczne ścieków) .

Poruszamy też tematykę instalacji tzw. przemysłowych : sprężonego powietrza, pary wodnej i, gazów medycznych i technicznych.

Na naszych łamach poruszamy też zagadnienia dot. stosowania ustaw i rozporządzeń – publikują pracownicy URE, PZH, GIS, GUNB.

INSTAL jest też źródłem informacji dot.:

  • konferencji, sympozjów i targów w danej dziedzinie, wydarzeń ważnych dla szeroko pojętej branży instalacyjnej,
  • najnowszych przepisów prawnych (z ich omówieniem)
  • nowych publikacji (książki, wytyczne) – polecanych przez Radę Programową INSTAL-u złożoną z uznanych fachowców w danej dziedzinie
  • nowych wyrobów, technologii i systemów
  • nowych istotnych dla branży norm EN PN z ich omówieniem

INSTAL jest czasopismem klasyfikowanym w MNiSzW – autorzy otrzymują 6 punktów za publikowanie u nas. Artykuły są recenzowane. Dzięki temu publikują u nas autorzy czołowi w danej dziedzinie wiedzy, a INSTAL zalicza się do czasopism rzetelnych i wiarygodnych.

Więcej na temat miesięcznika INSTAL oraz innych pozycji wydawniczych (poradniki, WTWiO, zasady projektowania, instrukcje montażu itp.) na naszej stronie www.informacjainstal.com.pl

Dla Członków Izby udzielamy 25% rabatu od ceny prenumeraty rocznej .

W przypadku większej liczby prenumeratorów – rabat do negocjacji.

 

Z wyrazami szacunku

Redaktor Naczelny

Janusz Wróblewski

UWAGA!

Biuro Izby zamknięte dla interesantów od 14 października 2020 r.

Szanowni Państwo, Członkowie KUP OIIB,

w związku z zaistniałą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w trosce o Państwa oraz pracowników zdrowie i bezpieczeństwo informujemy, że od 14 października 2020 r do odwołania BIURO KUP OIIB w Bydgoszczy i w punktach konsultacyjnych będą zamknięte dla interesantów do odwołania.

Większość spraw można załatwić drogą elektroniczną lub telefonicznie:

Sekretariat Biura KUPOIIB
tel. 52 366 70 50 (centrala) , 52 366 70 51  , tel. kom 518 310 572 , e-mail: kup@piib.org.pl

Dział Członkowski
Numer wewnętrzny: 57, tel. bezpośredni:  52 366 70 57, tel. kom. 501 393 166

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
Numer wewnętrzny: 52, tel. bezpośredni 52 366 70 52, tel.kom 502 347 432

W sprawach nagłych prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia wizyty w Biurze KUPOIIB. Przy wejściu do Biura Izby, po lewej stronie znajduje się dzwonek. W czasie spotkania przyjmowana osoba ma obowiązek posiadać maskę zasłaniającą twarz lub przyłbicę. Po wejściu na teren biura KUPOIIB należy zdezynfekować dłonie przy użyciu środków czystości udostępnionych przez KUPOIIB.

Przedmiotowa sytuacja jest rozwojowa dlatego też dalsze nasze reakcje będą adekwatne do bieżących komunikatów podawanych przez Rząd i odpowiednie instytucje państwowe oraz służby sanitarne.

 

×