+

PRACE NAD PROJEKTEM PRAWA BUDOWLANEGO

15 i 16 stycznia 2020 r. odbyły się posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury i Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Podczas obrad procedowano ustawę o zmianach prawa budowlanego, zawierającą m.in. ważną kwestię podziału projektu budowlanego (art. 1 pkt 15 projektu ustawy).

O godz. 14.00 w dniu 15 stycznia 2020 r.  rozpoczęła pracę sejmowa Komisja Infrastruktury, która w czasie posiedzenia wybrała Podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Na przewodniczącą podkomisji wybrano Annę Paluch.

Tego samego dnia o godz. 18.00 pracę rozpoczęła  Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, w której uczestniczyli przedstawiciele PIIB. W czasie jej obrad Prezes PIIB prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński zaprezentował ogólne stanowisko Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy –  Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 121). (https://tiny.pl/t8s43)

W dniu 16 stycznia 2020 r. Podkomisja kontynuowała obrady, podczas których przedstawiciele PIIB zgłaszali szczegółowe poprawki do poszczególnych zapisów. (https://tiny.pl/t8s2w)

Kolejne spotkanie Komisji Infrastruktury zaplanowane jest na wtorek, 21 stycznia 2020 r.

Zachęcamy do wysłuchania obrad Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw:

Link do posiedzenia Podkomisji infrastruktury w dniu 15 stycznia: https://tiny.pl/t8s43
Link do posiedzenia Podkomisji infrastruktury w dniu 16 stycznia: https://tiny.pl/t8s2w

UWAGA!

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SESJI WIOSENNEJ!!!

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju oraz wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przez Rząd RP od piątku, czyli od 20 marca br. aż do odwołania, stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zachodzi konieczność przełożenia terminu egzaminu w sesji wiosennej, która zgodnie z planem miała rozpocząć się egzaminem pisemnym w dniu 22 maja 2020 r. o godz. 10.00.

Przewidywany nowy termin egzaminu to 4 WRZEŚNIA 2020 r.

 

 

×