+

Petycja do p. Jerzego Kwiecińskiego, Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie prac nad ustawami o inżynierach i architektach