+

Oferta prenumeraty w 2016 roku fachowego miesięcznika INSTAL dla członków KUPOIIB

W PRENUMERACIE TANIEJ I NIE PŁACISZ ZA PRZESYŁKĘ

 

Ośrodek Informacji„Technika instalacyjna w budownictwie”

Zamawiamy prenumeratę miesięcznika w roku 2016:

Rodzaj Prenumeraty

Ilość

[nbsp]kpl.

Cena prenumeraty

(zawiera koszt wysłania)

PÓŁROCZNĄ

130[nbsp] zł

ROCZNĄ

250[nbsp] zł

ROCZNĄ z płytą CD

(na koniec roku)

270[nbsp] zł

CIĄGŁĄ (do odwołania)

230[nbsp] zł

Z całorocznym dostępem*)

320[nbsp] zł

Dla studentów

50% zniżki

ELEKTRONICZNA

190 zł

Do ceny zostanie doliczony 5%VAT

 

02-674 Warszawa tel./fax: 022/843-77-71

wydawnictwo@informacjainstal.com.pl

ul. Marynarska 14 redakcja@informacjainstal.com.pl

Nazwa firmy:………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………Adres: ………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

Adres wysyłkowy: …………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………

NIP……………………………………………………………………………………………………..

 

*) Zamawiający będzie otrzymywał wersję papierową czasopisma oraz[nbsp] do 31.12.2014r. kod dostępu do numerów wydanych (bieżących i archiwalnych)

 

W PRENUMERACIE TANIEJ I NIE PŁACISZ ZA PRZESYŁKĘ

 

Miesięcznik 2016 roku

Ukaże się 11 numerów miesięcznika INSTAL (w tym nr 7-8 podwójny)
Cena za egzemplarz 25 zł (nr 7-8 – 30 zł) + 5% VAT

 

Podstawowe grupy tematyczne miesięcznika :

 • Sieci i instalacje: ciepłownicze, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe w budownictwie mieszkaniowym wielo- i jednorodzinnym,[nbsp] użyteczności publicznej i przemysłowym
 • Źródła ciepła w tym : odnawialne, odzyskiwanie ciepła, pompy ciepła
 • Jakość powietrza w pomieszczeniach, komfort cieplny
 • Zagadnienia ochrony środowiska, w tym oczyszczalnie ścieków, problematyka utylizacji odpadów w tym spalanie, ochrona powietrza
 • Eksploatacja instalacji w budynkach
 • Technologie montażu, przeglądów, napraw oraz[nbsp] remontów instalacji i sieci (ciepłowniczych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych), narzędzia i urządzenia, kwalifikowanie instalacji do remontu
 • Jakość wody w instalacjach, korozja instalacji, zabezpieczenie przed korozją, nowe materiały, aspekty zdrowotne
 • Instalacje przemysłowe, w tym parowe, gazów technicznych, sprężonego powietrza
 • Instalacje i urządzenia gazowe, gaz płynny
 • Izolacje ciepło i zimnochronne, akustyczne
 • Automatyka w instalacjach domowych i w budynkach użyteczności publicznej
 • Instalacje przeciwpożarowe w budynkach
 • Zagadnienia związane z normalizacją – nowe normy PN, EN, ISO (informacja, omówienie)
 • Problematyka jakości, certyfikacji, aprobat technicznych
 • Informacja prawna – [nbsp]omówienie nowych ustaw i rozporządzeń
 • Nowe książki krajowe i zagraniczne – omówienie
 • Informacje o konferencjach, sympozjach, targach, szkoleniach (terminy, programy, nsprawozdania)
 • Wywiady z przedstawicielami urzędów i organizacji centralnych

 

Rubryki stałe:

· Wiadomości · Tam byliśmy · Nowe książki · Nowe wyroby i systemy · Rozmowy INSTAL-u · Przegląd prawny

 

Ośrodek Informacji„Technika instalacyjna w budownictwie”

 

02-674 Warszawa, ul. Marynarska 14

tel./fax: 22/843-77-71

 

e-mail: wydawnictwo@informacjainstal.com.pl;redakcja@informacjainstal.com.pl

www.informacjainstal.com.pl