+

Oferta dla członków KUPOIIB na prenumeratę czasopism

Informujemy, że istnieje możliwość zamawiania prenumeraty czasopism związanych z budownictwem na rok 2017 przez członków Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

 

Nazwa miesięcznika

Koszt prenumeraty dla członka

Kontakt

Przegląd Budowlany 126 zł Redakcja:

ul. Świętokrzyska 14 A (pok. 234)

00-050 Warszawa

Tel. /faks[nbsp] 22/826 67 00

e-mail: biuro@przegladbudowlany.pl

Inżynieria i Budownictwo 107,10 zł Redakcja:

Armii Ludowej 16 pok. 626 A

00-637 Warszawa

Tel/fax 22/629 69 86

e-mail: pzitbinzynieria@neostrada.pl

Rynek Instalacyjny 130 zł Tel. 22/ 512 60 74

e-mail: jwator@medium.media.pl