+

OBRADOWAŁA RADA OKRĘGOWA

W dniu 4.09.2017r obradowała Rada Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Podęto uchwałę o terminie Zjazdu sprawozdawczo –wyborczego w Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izbie inżynierów Budownictwa, który odbędzie się 14 kwietnia 2018r, przedtem Rada podjęła uchwały dotycząca podziału na obwody wyborcze, liczbie wybieranych delegatów na kadencje 2018-2022 oraz terminach zebrań wyborczych.

O miejscu i terminie zebrania, każdy członek izby zostanie poinformowany z październikowym Inżynierem Budownictwa.

Ale już dzisiaj możemy poinformować, że w Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa zebrania wyborcze na delegatów odbędą się w styczniu 2018r.

W posiedzeniu Rady Okręgowej uczestniczyły dwie osoby, które najlepiej zdały wiosenną sesję egzaminacyjną.

UWAGA!

UWAGA!!! – ZMIANA W SYSTEMIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

INFORMACJA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

Po zarejestrowaniu do portalu PIIB, należy w portalu wybrać TERMIN (datę i godzinę)

złożenia kompletu dokumentów.

Osoby składające wniosek o egzamin poprawkowy (pisemny lub ustny) NIE MUSZĄ SIĘ REJESTROWAĆ.

×