+

O samorządzie zawodowym inżynierów budownictwa w „Inżynierze Budownictwa”

 

W czasopiśmie „Inżynier Budownictwa” 9/2018 (wydanie wrześniowe ) ukazał się wywiad pt. „Plany i wyzwania” przeprowadzony z prof.  Zbigniewem Kledyńskim, prezesem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją.

 

Wywiad z prof. Kledyńskim prezesem PIIB