+

Nowe projekty ustaw samorządowych

Uprzejmie informujemy, że ukazały się nowe projekty ustaw:

  1. o architektach,
  2. o inżynierach budownictwa
  3. oraz przepisy wprowadzające ustawę o architektach i ustawę o inżynierach budownictwa.

    Prosimy o ewentualne zgłaszanie swoich uwag odnośnie proponowanych zmian do Biura Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do dnia 15 kwietnia 2019 r. na adres mailowy: kup@piib.org.pl

Projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o architektach oraz ustawę o inżynierach budownictwa

Projekt ustawy o inżynierach budownictwa

Projekt ustawy o architektach