+

Nie będzie wydłużenia okresu vacatio legis ustawy z 13 lutego 2020 r.

Robert Nowicki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju odpowiedział z upoważnienia Minister J. Emilewicz na pismo prof. Zbigniewa Kledyńskiego, prezesa PIIB  z 24 marca 2020 r. dotyczące wydłużenia okresu vacatio legis ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 471), która ma wejść w życie 19 września 2020 r.

Prezes PIIB prof. Zbigniew Kledyński  wystosował  pismo do J. Emiliewicz, minister rozwoju w związku ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 471), która ma wejść w życie 19 września 2020 r. Prezes PIIB zwrócił uwagę m.in. na to, że  w związku z sytuacją epidemiczną w kraju zawieszono działalność szkoleniową w formie audytoryjnej przenosząc część szkoleń na platformy internetowe. To utrudnia przeszkolenie członków PIIB (ok. 118 000 osób) w zakresie uchwalonych zmian Prawa budowlanego, które w fundamentalnej dla inżynierów części wejdą w życie 19 września br. Dlatego też wskazane jest wydłużenie okresu vacatio legis.

Ministerstwo Rozwoju, w przekazanym piśmie, nie widzi jednak  potrzeby wydłużania okresu vacatio legis ustawy z dnia 13 lutego 2020 r.

Pismo PDF

UWAGA!

INFORMACJA O WZNOWIENIU DZIAŁALNOŚCI STACJONARNEJ BIURA KUPOIIB

Szanowni Państwo!

Informujemy, że z dniem 05.05.2020 r. Biuro KUPOIIB wznawia przyjmowanie interesantów w siedzibie Biura.

Z uwagi na obecną sytuację prosimy o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa, tj.

–  przyjmowanie interesantów odbywa się na parterze w sekretariacie

–  należy zachować 2 metrową odległość

– obowiązuje nakaz noszenia maseczek i rękawiczek

    (w korytarzu znajduje się płyn dezynfekujący)

–  pisma i wnioski należy składać do skrzynki znajdującej się w korytarzu Biura.

 

 

×